Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon Frans Hoving

Mijn naam is Frans Hoving. 71 jaar en ik woon in Wijk bij Duurstede. Ik ben getrouwd en we hebben samen twee zoons en een dochter en vier kleinkinderen. Mijn ambitie was eerst boswachter worden, maar omdat er toen geen banen beschikbaar waren, heb ik gekozen om met jongeren en ouders te gaan werken. Vanaf 1973 ben ik werkzaam geweest in de Jeugdhulpverlening. Op dit moment heb ik een eigen bedrijfje Ver-der-kijken ziewww.ver-der-kijken.nl en ben o.a. actief als (wandel)coach in de natuur, toch een beetje boswachter. Geniet van mijn pensioen en ik hou van wandelen, fietsen, vogelen, Texel, voetbal kijken en van blues muziek. Het bestuur van SVF Cothen heeft mij gevraagd om als vrijwilliger vertrouwenspersoon voor de vereniging te worden. Daar heb ik met plezier mee ingestemd. Hierna leg ik verder uit wat dit inhoud en wat de werkwijze is

Wat is ongewenst gedrag?
Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Bij SVF Cothen kunnen we op een ontspannen manier sporten en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan.Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat als een grapje begon, vervelend wordt. En dat jij of iemand anders in je omgeving daar onder te lijden heeft. Dan gaat het gedrag over een grens. Vaak kan je het zelf oplossen door de ander aan te spreken. Soms kan het te moeilijk zijn om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag of heb je behoefte aan een gesprek met een buitenstaander over de situatie en de stappen die je kan zetten. In dat geval kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon.

Wanneer neem je contact op?
Als je niet weet hoe je een situatie met vervelend gedrag oplost of kan het te moeilijk zijn om elkaar aan te spreken dan kun je hetvoorval met mij bespreken. Samen bekijken we op welke manier we jouw klacht het beste kunnen oppakken en oplossen. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zal ik geen verdere stappen ondernemen of anderen informeren over ons gesprek. Het blijft vertrouwelijk.

Hoe neem je contact op?
Je kunt mij bellen of mailen als je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of dat je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.

Telefoon 0343-571439 / 06-46257115 of mailen: hovin450@kpnmail.nl.

Binnen voetbalverenging SVF Cothen zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. Bij deze personen kan je terecht met melding(en) of klacht(en) over onder andere agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. Je kan ook anoniem melding maken van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersonen zijn anoniem te bereiken via:

Telefoon: 088-0275050
Mail: VCP@knvb.nl

Vaak kan je het zelf oplossen door de ander aan te spreken. Soms kan het te moeilijk zijn om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag of heb je behoefte aan een gesprek met een buitenstaander over de situatie en de stappen die je kan zetten. In dat geval kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. De vertrouwenspersoon luistert, denkt met je mee, adviseert over mogelijke en zoekt naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon begeleiding bieden bij een gesprek met het bestuur van SVF.

Er kan geadviseerd worden in de richting van een mogelijke oplossing en er kan ondersteuning geboden worden bij het realiseren daarvan. Alles gaat in overleg. Het slachtoffer bepaalt het tempo en de werkwijze. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van het slachtoffer.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon zonder toestemming van het slachtoffer/klager de politie of andere instanties inschakelen.

De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij zal dus niet “de klacht” onderzoeken, maar het slachtoffer ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon zal “de klacht” serieus behandelen en geen oordeel geven. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen zal via de voorzitter van de SVF gaan.

Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld/kleedkamers plaats die betiteld kunnen worden als intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie. De gevolgen van seksuele en andere vormen van intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie kunnen voor iedereen verschillend zijn.

Het bespreekbaar maken van een dergelijke beklemmende situatie is daarom belangrijk!

SVF wil (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden en horen nergens thuis, dus ook niet op en rond het veld.

Meer informatie vind je in onderstaande documenten:

Beleid vertrouwenspersoon SVF

BIJLAGE 1:  gedragsregels en meldpunt bij seksuele intimidatie.

BIJLAGE 2:  Pestprotocol