Vertrouwenspersonen

Binnen voetbalverenging SVF Cothen zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. Bij deze personen kan je terecht met melding(en) of klacht(en) over onder andere agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. Je kan ook anoniem melding maken van ongewenste omgangsvormen.

vertrouwenspersoon@svfcothen.nl

Vaak kan je het zelf oplossen door de ander aan te spreken. Soms kan het te moeilijk zijn om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag of heb je behoefte aan een gesprek met een buitenstaander over de situatie en de stappen die je kan zetten. In dat geval kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. De vertrouwenspersoon luistert, denkt met je mee, adviseert over mogelijke en zoekt naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon begeleiding bieden bij een gesprek met het bestuur van SVF.

Er kan geadviseerd worden in de richting van een mogelijke oplossing en er kan ondersteuning geboden worden bij het realiseren daarvan. Alles gaat in overleg. Het slachtoffer bepaalt het tempo en de werkwijze. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van het slachtoffer.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon zonder toestemming van het slachtoffer/klager de politie of andere instanties inschakelen.

De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij zal dus niet “de klacht” onderzoeken, maar het slachtoffer ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon zal “de klacht” serieus behandelen en geen oordeel geven. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen zal via de voorzitter van de SVF gaan.

Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld/kleedkamers plaats die betiteld kunnen worden als intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie. De gevolgen van seksuele en andere vormen van intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie kunnen voor iedereen verschillend zijn.

Het bespreekbaar maken van een dergelijke beklemmende situatie is daarom belangrijk!

SVF wil (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden en horen nergens thuis, dus ook niet op en rond het veld.

Meer informatie vind je in onderstaande documenten:

Beleid vertrouwenspersoon SVF

BIJLAGE 1:  gedragsregels en meldpunt bij seksuele intimidatie.

BIJLAGE 2:  Pestprotocol