Vrienden van SVF

Wat zijn de Vrienden van SVF?
SVF is een bijzondere dorpsclub waar 15 jeugdteams en 6 seniorenteams voetballen. Wij zijn er trots op dat er veel betrokken mensen zijn die de club steunen. De Vrienden van SVF is een mooi initiatief, waarmee mensen die de club een warm hart toe dragen een steentje kunnen bijdragen. Deze opbrengsten zorgen ervoor dat de club kan doen wat het al 75 jaar doet. Namelijk de belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen op zowel sportief als sociaal gebied. De bijdragen zullen worden gebruikt om activiteiten te organiseren en attributen aan te schaffen.

Wat is de bijdrage voor de Vrienden van SVF?

De jaarlijkse bijdrage voor de Vrienden van SVF is €50,00. De betaling van de bijdrage verloopt via een factuur die eind januari zal worden verstuurd.

Vriend van SVF worden
Als Vriend van SVF krijg je naast dank en waardering ook een naamplaatje in de kantine. Dit naamplaatje krijgt een plek op het bord van de Vrienden van SVF, daarnaast worden de namen van de Vrienden van SVF ook vermeld op de site.

Wilt u ook Vriend van SVF worden? Stuur dan een mail naar vriendenvansvf@hotmail.com
Ook uw vragen en opmerkingen kunt u naar dit mailadres versturen.

vrienden 4 kl

Leden van de Vrienden van SVF

SVF Cothen dankt de volgende Vrienden:

Gerard & Corry van Riet
Erwin en Yvette Rieff
Co & Jose Mocking
Restaurant de Engel
Bert Balk
Marvin Hoogerwerf
Jan van den Berg
Jan van Impelen
Paul van den Bogaard & Coby van Bentum
Familie Kolsteeg
Schildersbedrijf Berry van Dam
Klarenbeek Zonwering
Ton Delfgou
Chris van der Linden
Paul van Dinten
Jacomij Metalen BV
Hugo en Diewertje Langras
Arnold van der Mispel
Joop en Ditty Balk
Mocking Hoveniers
Bouw- en Installatiebedrijf Frans van der Linden
O.V.M.
Babs en Lucha van Hengstum
Edwin Odijk
Kees en Marian Mocking
Theo van Riet
Loodgietersbedrijf Rob Balk
Jacques Rosengarten
Administratiekantoor Andre van Rooijen
Piet Sneijder
Jan van Spelde
Dirk de Vries
Autobedrijf Stooker – Michel Mocking en Didi Vonk
Cor van Vulpen
Alice de With
Joop van Woudenberg
Gerard & Erica Mocking
Herman Mocking
Jeroen van Schaik
Voetbaltechniek School
Arnold van Dam Keukenrenovatie
Kees en Anny van den Berg
Rob van EE
A.J. Willems
Van Vliet Kastanjehout – Ernst-Jan Damen
B.M.M. van den Bogaard
W.T.F. van Dijk
H. van Echtelt –Koolwijk
R.G.A. de Gier
J.T.M. Janssen
C.G.M. van Leeuwen
A. de Gier – Middelweerd
J.H.G. van Leeuwen
A.H.G. Odijk
J.A.C. van Rooijen
A. Willems
J. Wittenberg
Hans en Marjan Kooij
Claudia Klein
Gerard Hijink