Geschiedenis

In 1929 werd onder de naam van V.I.O.D (Vooruit Is Ons Doel) een voetbalvereniging opgericht. In 1930 besloot men in de competitie te gaan voetballen en werd de naam veranderd in Fortissimo wat  “zeer krachtig” betekent. Tijdens de tweede wereldoorlog is het voetbal in verval geraakt en bestond de club niet meer. Na de oorlog op 1 augustus 1945 besloten enkele sportievelingen tot de heroprichting van de voetbalvereniging. Het oprichtingsbestuur bestond uit: Theo Mocking (voorzitter), Jo de Gier (penningmeester), Jan Kooyman (secretaris), Theo Janssen en Frans Pastoors. Het doel van de vereniging was en is eigenlijk nog steeds “het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen”.

Koninklijke goedkeuring volgde op 22 april 1964. Het eerste elftal startte in de tweede klasse, afdeling Utrecht. Na diverse kampioenschappen promoveerde de vereniging in 1953 naar de vierde klasse KNVB. Wat de naam betreft kwam Fortissimo in de problemen, daar er binnen de KNVB reeds een club voetbalde onder deze naam. Het bestuur koos toen voor de naam R.K. vereniging Fortissimo of te wel S.V.F. In een later stadium is het toevoegsel R.K. verdwenen. Kijkend naar bovengenoemde data, bestond S.V.F. in 2005 officieel 60 jaar. Het jaar 2005 was eveneens voor S.V.F. een historisch jaar omdat gelijktijdig het nieuwe sportpark in gebruik werd genomen.In de competitie speelt S.V.F. op dit moment met 6 senioren teams, waaronder 1 damesteam. Verder zijn er 17 jeugdteams. Het eerste elftal komt momenteel uit in de vierde klasse KNVB.

geschiedenis foto 1

Bovenste rij v.l.n.r. Jan van Schalkwijk, Jo de Gier, Toon Scherpenzeel, Meester Kemperman, Jan Kooijman Middelste rij v.l.n.r. Gard Brouwer, Paul van der Mispel, Joop van Galen Onderste rij v.l.n.r. Jo Leemkolk, Willem Werkhoven, Ron Jansen

 

geschiedenis foto 2

Een kampioensfoto uit 1953 van het eerste elftal van SVF

geschiedenis foto 3

SVF op het oude sportpark. Gerard de Gier haalt net uit. Het sportpark lag toen overigens vlakbij de plek waar het nieuwe sportpark komt.

geschiedenis foto 4

Bovenste rij v.l.n.r.: Trainer Han Coster, Adriaan van Woudenberg, Bob de Gier, Ben van Leeuwen, Teus Zijderveld, Bep van Woudenberg. Ondeste rij v.l.n.r.: Jan Wittenweerde, Cees van de Bogaard, Daan Balk, Jos Zumbrink, Gert van Leeuwen, Bert van Rossum en Luc van Hengstum

 

geschiedenis foto 5

SVF – EMS (Eind jaren zestig) Jan Wittenweerde in de lucht met tegenstander Eef van Kouwen van EMS uit Bunnik.