Contributie

Aan de leden en/of ouders/verzorgers van de jeugdleden van S.V.F.

Bijgaand treft u de informatie aan over de contributiebedragen die gelden vanaf 1 januari 2017.

De contributie-indeling geschiedt per leeftijdscategorie, hetgeen nagenoeg overeenstemt met de indeling JO19-JO17-JO15-JO13 etc.

Contributies per seizoen:

De bedragen zijn vermeld per half jaar !                                                                              Bedrag
Senioren (spelend) € 81,50
Geboortedatum 01-01-1999 tot en met 31-12-2000 € 58,00
Geboortedatum 01-01-2001 tot en met 31-12-2002 € 53,00
Geboortedatum 01-01-2003 tot en met 31-12-2004 € 50,00
Geboortedatum 01-01-2005 tot en met 31-12-2006 € 44,50
Geboortedatum 01-01-2007 tot en met 31-12-2008 € 39,50
Geboortedatum 01-01-2009 tot en met 31-12-2011 € 34,00
Donateurs € 19,50
Niet spelende leden (senioren) € 37,00

 

Jeugd niet spelend: halve contributie

 

Betaling van de contributie.
De contributiebedragen worden per halfjaar via automatische incasso geïnd in februari (1e halfjaar)  en september (2e halfjaar).

Betaalde u ons in het verleden via een acceptgiro? Dan ontvangt u voortaan een factuur van ons. Waarom geen acceptgiro’s meer? Dit komt door een toename van internetbetalingen en de hoge kosten van acceptgiro’s. Bovendien gaat de acceptgiro door Europese wetgeving verdwijnen.

Om de kosten voor SVF beperkt te houden wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso. U kunt een machtigingsformulier hiervoor aanvragen via penningmeester@svfcothen.nl   of  downloaden via  www.svfcothen.nl onder het kopje aanmelden (zie de aanmeld button onderaan deze tekst).

De administratiekosten voor een factuur in plaats van automatische incasso bedragen € 2,50.

De contributie dient betaald te zijn voor 1 maart (1e halfjaar) respectievelijk  1 oktober (2e halfjaar) , indien op die datum de contributie niet is bijgeschreven op het bankrekening van SVF, geldt een boete van € 15.00.

Bij overmaken via telebankieren s.v.p het lidnummer vermelden, evenals de naam van degene voor wie u betaald. Het bankrekeningnummer van SVF is : NL 52 RABO 031.23.01.871. Wij verzoeken u tijdig te betalen.

Financiële bijdrage minima Gemeente Wijk bij Duurstede.
Voor iedereen, die rond moet komen met een laag inkomen zijn er de minimaregelingen en inkomensondersteunende regelingen. Voor meer informatie over het minimabeleid of voor het indienen van een aanvraag kunt u informatie vinden op de website van de Gemeente Wijk bij Duurstede.

Stoppen lidmaatschap of overschrijven naar andere vereniging
Indien u volgend  jaar stopt met voetballen dient het lidmaatschap voor 1 juni 2018
schriftelijk opgezegd te worden via onderstaand formulier, anders bent u verplicht voor het nieuwe seizoen te betalen.
Overschrijving naar een andere vereniging is mogelijk tot 15 juni 2018.

Aanmelden Lidmaatschap
Afmelden Lidmaatschap

Vragen over betaling van contributie: penningmeester@svfcothen.nl

Voor overige vragen betreffende ledenadministratie:  ledenadministratie@svfcothen.nl
of bel Wendy Jonker 06-19498004 (na 18.00 uur)

Namens het bestuur dank ik u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Arnold Zadelberg
penningmeester SVF

 

Bezoekersadres

Volg ons via Facebook