Contributie

Aan de leden en/of ouders/verzorgers van de jeugdleden van S.V.F.

Bijgaand treft u de informatie aan over de contributiebedragen die gelden vanaf 1 januari 2018.

De contributie-indeling geschiedt per leeftijdscategorie, hetgeen nagenoeg overeenstemt met de indeling in JO-junioren etc.

Contributies per seizoen:

De bedragen zijn vermeld per half jaar !                                                                              Bedrag
Senioren (spelend) € 86,00
Geboortedatum 01-01-2000 tot en met 31-12-2001 € 61,00
Geboortedatum 01-01-2002 tot en met 31-12-2003 € 56,00
Geboortedatum 01-01-2004 tot en met 31-12-2005 € 52,50
Geboortedatum 01-01-2006 tot en met 31-12-2007 € 47,00
Geboortedatum 01-01-2008 tot en met 31-12-2009 € 41,50
Geboortedatum 01-01-2010 tot en met 31-12-2012 € 36,00
Donateurs € 20,50
Niet spelende leden (senioren) € 39,00

 

Jeugd niet spelend: halve contributie

 

Betaling van de contributie.
De contributiebedragen worden per halfjaar via automatische incasso geïnd in februari (1e halfjaar)  en september (2e halfjaar).

Betaalde u ons in het verleden via een acceptgiro? Dan ontvangt u voortaan een factuur van ons. Waarom geen acceptgiro’s meer? Dit komt door een toename van internetbetalingen en de hoge kosten van acceptgiro’s. Bovendien gaat de acceptgiro door Europese wetgeving verdwijnen.

Om de kosten voor SVF beperkt te houden wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso. Dit gaat via het aanmeldformulier onder het kopje lid worden bovenaan de website (na het invullen van het formulier, zie de button aanmelden onderaan de tekst).

De administratiekosten voor een factuur in plaats van automatische incasso bedragen € 2,50.

De contributie dient betaald te zijn voor 1 maart (1e halfjaar) respectievelijk  1 oktober (2e halfjaar) , indien op die datum de contributie niet is bijgeschreven op het bankrekening van SVF, geldt een boete van € 15.00.

Bij overmaken via telebankieren s.v.p het lidnummer vermelden, evenals de naam van degene voor wie u betaald. Het bankrekeningnummer van SVF is : NL 52 RABO 031.23.01.871. Wij verzoeken u tijdig te betalen.

Financiële bijdrage minima Gemeente Wijk bij Duurstede.
Vanaf 1 januari 2018 handelt Stichting Binding de aanvragen minimaregelingen af voor de gemeente Wijk bij Duurstede.
Klik op het logo voor de uitleg en de mogelijkheden tot aanvraag

Stoppen lidmaatschap of overschrijven naar andere vereniging
Indien u volgend  jaar stopt met voetballen dient het lidmaatschap voor 1 juni 2019
schriftelijk opgezegd te worden via onderstaand formulier, anders bent u verplicht voor het nieuwe seizoen te betalen.
Overschrijving naar een andere vereniging is mogelijk tot 15 juni 2019.

Aanmelden Lidmaatschap
Afmelden Lidmaatschap

Vragen over betaling van contributie: penningmeester@svfcothen.nl

Voor overige vragen betreffende ledenadministratie:  ledenadministratie@svfcothen.nl
of bel Wendy Jonker 06-19498004 (na 18.00 uur)

Namens het bestuur dank ik u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Arnold Zadelberg
penningmeester SVF

 

Bezoekersadres

Volg ons via Facebook