Ledenadministratie

Contributie

  • De ingangsdatum van de nieuwe contributie is 01-07-2023
  • Contributie inning is 1 x per jaar
  • De contributie inning van 2023-2024 zal in september plaatsvinden.

 

Contributies per seizoen 2023-2024:

De bedragen zijn vermeld per jaar!                                                                        Bedrag
Senioren (spelend) €190,00
Geboortedatum 01-01-2005 tot en met 31-12-2008 €135,00
Geboortedatum 01-01-2009 tot en met 31-12-2012 €120,00
Geboortedatum 01-01-2013 tot en met 31-12-2016 € 95,00
Geboortedatum 01-01-2017 tot daarna € 50,00
Trainend lid/niet spelend lid, langdurig geblesseerd 50% € 95,00
Senioren 45+ en 18+ competitie € 95,00
Donateurs € 40,00
Vrienden van SVF €50,00
Oldstars Football (combinatie SVF / CDW) €125,00
Krasse Knarren €95,00

 

Inning contributie Donateurs

De penningmeester van de Sponsor/ PR commissie zal de contributie van donateurs innen.

 

Betaling van de contributie

Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoen. Je kunt dan een volledig seizoen trainen, wedstrijden spelen en meedoen aan toernooien en andere evenementen.

Daarnaast ben je automatisch lid van de KNVB en als zodanig via een collectieve aanvullende ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verzekerd tijdens alle clubactiviteiten.

Je bent als lid contributie verschuldigd voor een heel seizoen en deze zal in de maand oktober via een automatische incasso worden geint. Het is ook mogelijk om via een factuur te betalen maar dan ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie.

Bij leden die na de inning van september worden ingeschreven, wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende maanden in het seizoen.

Niet tijdig betalen

Het kan voorkomen dat er problemen zijn bij het tijdig betalen van de contributie. Geef dit van tevoren aan: soms kunnen we in overleg een oplossing bedenken.

Leden die niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan zijn uitgesloten van alle clubactiviteiten. Zij zullen door de ledenadministratie op een wachtlijst worden geplaatst, totdat betaling heeft plaatsgevonden. Aan het einde van het seizoen wordt het lidmaatschap als beëindigd beschouwd.

 

Ondersteuning bij een laag inkomen
Voor iedereen die rond moet komen met een laag inkomen of een minimuminkomen is er hulp beschikbaar. Op de website van de stichting binding https://www.stichting-binding.nl/geld-wetten-regels/ondersteuning-bij-een-laag-inkomen/  kun je een aanvraag doen voor financiële ondersteuning voor volwassenen of kinderen.

Stoppen lidmaatschap of overschrijven naar andere vereniging
Opzeggen kan alleen (schriftelijk) met een email naar ledenadministratie@svfcothen.nl of via onderstaand formulier. Uw opzegging voor het volgende seizoen moet voor 1 juni van het kalenderjaar worden ontvangen. Opzeggingen doorgegeven aan trainers, coaches of andere (technische) leiding zijn niet geldig en worden niet als opzegging beschouwd.Overschrijving naar een andere vereniging is mogelijk tot 15 juni 2023.

Aanmelden Lidmaatschap Afmelden Lidmaatschap

Vragen over betaling van contributie: administratie@svfcothen.nl

Voor overige vragen betreffende ledenadministratie:  ledenadministratie@svfcothen.nl

Namens het bestuur dank ik u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

De penningmeester