Ledenadministratie

Contributie

Aan de leden, ouders/verzorgers van de jeugdleden.

  • De ingangsdatum van de nieuwe contributie is 01-09-2021.
  • Contributie inning is 1 x per jaar
  • De contributie inning van 2021-2022 zal in november plaatsvinden

Contributies per seizoen 2021-2022:

De bedragen zijn vermeld per jaar!                                                                        Bedrag
Senioren (spelend) €190,00
Geboortedatum 01-01-2003 tot en met 31-12-2006 €135,00
Geboortedatum 01-01-2007 tot en met 31-12-2010 €120,00
Geboortedatum 01-01-2011 tot en met 31-12-2014 € 95,00
Geboortedatum 01-01-2015 tot daarna € 50,00
Trainend lid/niet spelend lid, langdurig geblesseerd 50% € 95,00
Senioren 45+ competitie € 95,00
Donateurs € 40,00
Vrienden van SVF €50,00
Walking voetbal (combinatie SVF/ CDW en SVL) €100,00

Inning contributie Donateurs

De penningmeester van de Sponsor/  PR commissie zal de contributie van donateurs innen. Deze betaling vindt dus niet via ClubCollect plaats.

Betaling van de contributie

De contributie inning vindt plaats via ClubCollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken, herinneringen en het verwerken van betalingen.

ClubCollect is een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van contributiegelden. Van ClubCollect ontvang je een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief.

Op jouw persoonlijke betaalpagina kies je, afhankelijk van de instellingen of je in een keer of in termijnen wil betalen. Daarnaast bepaal jij welke betaalmethoden je gebruikt, namelijk iDeal of automatische incasso.

Betaal je het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso en rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. Je bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je ook nog een aankondiging. Zo ben je altijd op de hoogte en kun je ervoor zorgen dat je op tijd de overschrijving inplant!

Ondersteuning bij een laag inkomen
Voor iedereen die rond moet komen met een laag inkomen of een minimuminkomen is er hulp beschikbaar. Op de website van de stichting binding https://laaginkomen.stichting-binding.nl/ kun je een aanvraag doen voor financiële ondersteuning voor volwassenen of kinderen.

Stoppen lidmaatschap of overschrijven naar andere vereniging
Indien je stopt met voetballen dient het lidmaatschap voor 1 juni 2022 schriftelijk opgezegd te worden via onderstaand formulier, anders ben je verplicht voor het nieuwe seizoen te betalen. Overschrijving naar een andere vereniging is mogelijk tot 15 juni 2022.

Aanmelden Lidmaatschap Afmelden Lidmaatschap

Vragen over betaling van contributie: penningmeester@svfcothen.nl

Voor overige vragen betreffende ledenadministratie:  ledenadministratie@svfcothen.nl

Namens het bestuur dank ik u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

De penningmeester