Een verrassende avond voor Kees en Harry

12 Oct 2017 | Laatste Nieuws

Dinsdagavond 10 oktober 2017 zullen Kees Mocking en Harry van Beek niet snel vergeten.
Deze avond was een algemene ledenvergadering gepland, waarop Kees en Harry hun bestuursfunctie zouden beëindigen. Maar deze avond zou heel anders verlopen dan zij gedacht hadden.

De avond begon om zes uur met een etentje voor het voltallige bestuur in de kantine.  Uiteraard werd dat met foto’s vastgelegd. Om kwart voor zeven verzamelde een bonte stoet van bekenden van Kees en Harry in de Toermalijn. Groot was hun verbazing toen dit grote gezelschap de kantine binnen kwam.  Deze verbazing werd nog groter toen de   burgemeester, Tjapko Poppens, met zijn ambtsketen om, zich ook bij het gezelschap voegde. Om de spanning niet verder op te voeren, nam hij al gauw het woord. Eerst richtte hij zich tot Harry en later tot Kees. Hij was goed op de hoogte van de bezigheden van beiden en dan met name bij SVF. Beide heren kregen de versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding omgehangen en benoemde hen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wat de aanleiding tot deze benoeming is geweest kunt u elders op onze site lezen. De dames Marian Mocking en Geertje van Beek kregen nog een prachtig boeket bloemen en Kees en Harry dachten wat is ons nu overkomen.
De volgende drie kwartier werd besteed aan felicitaties voor beide heren.

Nog niet helemaal bekomen van alles werd om ongeveer acht uur toch begonnen met de Algemene Ledenvergadering. Nog nooit waren er zoveel leden op een ALV. Ik telde 90 personen.
Jarenlang heeft Kees van alles geprobeerd om dit aantal te bereiken. Nu op deze laatste vergadering, onder zijn leiding, is het eindelijk dan toch gelukt.
De agenda bestond voornamelijk uit de vaste punten met dit jaar drie punten waarvoor toestemming gevraagd moest worden aan de leden
• 5% contributie verhoging
• Investering in twee Zonne-Boilers
• Toetreding van twee nieuwe bestuursleden Caroline Balk en Erwin Rieff.
De vergadering gaf na een korte discussie haar fiat.
Het financiële verslag werd, met een Power Point presentatie, gepresenteerd door penningmeester Arnold Zadelberg.  Uit alles bleek, zoals wij al jaren gewend zijn, dat SVF een gezonde financiële vereniging is. Dit is mede tot stand gebracht door het feit dat SVF al jarenlang over capabele penningmeesters beschikt.

Twee leden werden nog even in het zonnetje gezet, Jan van Impelen en Joop Balk. Jan  is gestopt als barkeeper, in welke hoedanigheid hij het meest bekend is bij SVF. Joop, wie kent hem niet, heeft een waslijst van allerlei functies bij SVF. Zelfs nu Joop al even weg is, wordt nog steeds gesproken over het hok bij Joop, waaruit hij toezicht hield over het sportpark.

De rondvraag was zoals gewoonlijke het dankwoordje van Arnold van der Mispel, die namens alle aanwezigen het bestuur bedankte voor het vele werk en hun beleid in het afgelopen seizoen.

Het laatste woord was voor voorzitter Kees Mocking. Heel summier liet hij zijn bestuursjaren de revue passeren. Was dankbaar voor het feit, dat hij steun gehad had van zo vele SVF-ers, want zijn slogan  “Besturen kan je niet alleen, dat doe je samen” herhaalde hij dan ook nogmaals. Zijn dankwoordje was mede namens Harry van Beek.  De laatste woorden waren: Ik stop ermee !!   Alhoewel………………………………

Toch nog een verrassing voor beide heren. Claudia Klein en Erwin Rieff, heten hen welkom  bij de club van ereleden. De bijbehorende speld werd opgespeld op hun revers. Dat dit erelidmaatschap eerst voorgelegd had moeten worden aan de ALV zei hun vergeven op deze hectische avond. Ik denk niet dat er tegenstemmers geweest zouden zijn.

Wim Terwint

FOTOALBUM

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy