Algemene Leden Vergadering 2017

24 Sep 2017 | Activiteiten/evementen

Beste Leden,

Het bestuur van SVF nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdagavond 10 oktober 2017 om 20.00 uur in de kantine van SVF.

Jaarlijks wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) uitgeschreven voor alle leden van SVF. Het Bestuur van SVF hecht veel waarde aan deze vergadering en hoopt dat de leden in grote getalen aanwezig zijn op deze ALV. Het Bestuur zal tijdens deze vergadering de leden informeren over de plannen rondom de toekomst van SVF om zo gedragenheid en goedkeuring te krijgen voor het verder uitrollen van deze plannen. Tevens zullen er op deze vergadering bestuursleden, Kees Mocking en Harry van Beek, aftreden en nieuwe bestuursleden gekozen worden.

Het bestuur van SVF hoopt alle leden te mogen verwelkomen voor de ALV. Na afloop kan er nog nagepraat worden met de bestuursleden.

De notulen, het jaarverslag en de agenda zijn op te vragen bij het secretariaat en de financiële stukken bij de penningmeester .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van SVF
Claudia Klein

Secretaris SVF

 

 

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy