Vervanging ledlampen

27 Dec 2020 | Laatste Nieuws

Waarom de huidige lampen vervangen:

Daar de lampen en panelen verouderd zijn en aanzienlijk meer energie verbruiken dat led Lampen. Uit onderzoek door Greenspot, is gebleken, dat SVF een energie score haalt van 41% van de totaal 75 % te halen score. Led lampen zijn de meest energiezuinige lampen en verbruiken tot wel 80 – 90% minder dan gloeilampen. Dit alles wetende is een investering hiervoor zeer rendabel en als SVF beperken wij hiermee de kostenstijging van energie door de Rijksoverheid en dragen wij bij aan een duurzamere wereld. 

In deze coronatijd moet SVF zuinig omspringen met haar uitgaven patroon. SVF heeft dan ook een beroep gedaan op het ondernemersfonds ter financiële ondersteuning.

Het initiatief van SVF wordt door dit fonds omarmd en zij stellen een bedrag van € 2000,00 ter beschikking. Hartelijk dank natuurlijk voor deze geste. Door zelfwerkzaamheid van onze senioren onderhoudsploeg kunnen wij de investering beperken.

Op 22 december jl. is, onder leiding van Sjaak van Woudenberg, gestart met de vervanging van de lampen. Nu toch de naam “senioren onderhoudsploeg” gevallen is wil ik nog vermelden dat een tijdje geleden deze ploeg ook de vlindertuin onderhanden heeft genomen. Heel veel werk. Gelukkig hadden wij hulp van twee deskundigen en wel Ad van Bemmel en zijn vrouw. Vrachten vol afval werden afgevoerd naar de gemeentewerf.

Zo steken zij de handen weer uit de mouwen en komen die vervelende corona tijd nuttig door. Komende zomer kunnen wij weer genieten van de prachtige planten, bloemen, vlinders en bijen. Het spreekt vanzelf dat al deze werkzaamheden geschieden met in achtneming van de corona regels. Overigens zijn nog altijd gepensioneerde mannen/vrouwen welkom om te komen helpen. Op de laatste vrijdagmiddag van de maand komen wij bij elkaar om 13,00 uur. Om 16,00 uur eindigen wij de werkzaamheden en drinken gezellig een kop koffie of iets anders. Uit ervaring weet ik dat het best gezellig is. 

Natuurlijk moest dit allemaal vastgelegd worden door middel van een paar foto’s en deze zijn te vinden in het album.  

Prettige feestdagen en een goed maar vooral gezond 2021.

Wim Terwint

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy