Verslag algemene ledenvergadering 8 oktober

15 Oct 2018 | Laatste Nieuws

Dinsdagavond om 20:00 uur was weer de belangrijkste vergadering van het seizoen en wel de 73e algemene jaarvergadering van SVF. Zo´n veertig leden waren aanwezig en dat hadden er natuurlijk wel een paar meer mogen zijn. Voorzitter Claudia opende de vergadering en vroeg als eerste aan de aanwezigen om een minuut stilte in acht te willen nemen voor Teus van de Weerd, Thea Stooker en Mevr. Verkerk die in het afgelopen seizoen ons ontvallen zijn.

Daarna liet zij in een korte samenvatting het wel en wee horen van het seizoen 2017-2018. Terugkijkend kan men wel stellen dat SVF een bewogen jaar achter de rug heeft, maar de beide voorzitters, Claudia en Erwin, hebben alles samen met hun mede bestuursleden weten te klaren.

Hierna kreeg penningmeester Arnold de gelegenheid om het door hem opgesteld financieel jaarverslag te presenteren. De kascontrolecommissie had reeds haar goedkeuring gegeven aan dit rapport. Het is heel lang geleden dat SVF een boekjaar heeft moeten afsluiten met een negatief resultaat. Oorzaken hiervan zijn o. a minder kantineopbrengsten en teruglopende sponsorgelden.

Het komende jaar is de begroting wel sluitend. De opstelling van de baten en lasten zijn zeer voorzichtig ingeschat. Ook zullen de contributies met 5% verhoogd worden. Om het niveau van de sponsorgelden te handhaven zal de PR commissie er alles aan doen om de huidige sponsors binnen boord te houden en zo mogelijk uit te breiden.

Toch is de penningmeester positief en zeer zeker omdat de start van de kantineomzet in dit seizoen veel belovend is. In het huidige bestuur gaat er ook wat veranderen. Sander Botman komt als extra bestuurslid erbij. Hij gaat zich bezig houden als vrijwilligerscoördinator en de jeugdraad. Rick Hoekema wordt kantinebeheerder en krijgt ondersteuning van Gonny. Dat betekent dat Kees van den Berg het bestuur gaat verlaten. Arnold Zadelberg geeft aan dat hij het bestuur gaat verlaten. Jammer dat hij met ingang van 1 jan. 2019 zijn functie neerlegt. Hij kan de werkzaamheden niet langer combineren met zijn werk.

Ook dit jaar weer enkele onderscheidingen. Geertje Verbeek en Marian Mocking voor o.a hun verdiensten bij de wafelactie waar zij al 25 jaar bij betrokken zijn. Adriaan van Woudenberg voor zijn verdiensten in de activiteitencommissie, bestuursdienst zondags en onderhoud sportpark. Alle drie werden zijn benoemd tot lid van bijzondere verdiensten.

Hierna de rondvraag, waarin vooral het damesteam aandacht vroeg voor hun trainingsmogelijkheden. Zodra het nodig is zal Anton van de Bogaard in gesprek gaan met de dames. De voorzitter dankte hierna iedereen voor hun aanwezigheid en hun inbreng. En zoals gebruikelijk kregen iedereen nog een paar consumpties voordat men huiswaarts ging.

Foto’s van deze avond vindt u in het album.

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy