Verslag Algemene Ledenvergadering 22-10

24 Oct 2019 | Laatste Nieuws

Voorzitter Erwin Rieff stelde als eerste in zijn openingswoord dat de opkomst van de leden goed was te noemen. Zo’n 50 leden hadden de moeite genomen om aanwezig te zijn. Hierna werden de overledenen in het afgelopen seizoen, Ot Zumbrink, Anton van Dam, Jeroen de Wit en Gerrit Achterberg, herdacht met een minuut stilte.

Hierna vervolgde hij verder met een terugblik naar het afgelopen verenigingsjaar. Het is een druk en enerverend jaar geweest voor het bestuur. Wat er erg uitsprong waren de zorgen om een nieuwe penningmeester te vinden, daar Arnold Zadelberg aangegeven had dat hij per 1 januari 2019 zijn functie als penningmeester zou neerleggen, daar hij dit niet meer kon combineren met zijn werk. Gelukkig werd in de persoon van Thomas van Dam een nieuwe gevonden. Hij kreeg daarbij assistentie van Joyce Elbers en Esther van Woudenberg. Ook werd de inning van de contributie uitbesteed aan Club Collect. Helaas zullen wij weer moeten uitkijken naar een nieuwe daar zowel Thomas als Joyce hebben aangegeven dat zij hun werkzaamheden toch niet kunnen combineren met die van het penningmeesterschap. Duidelijk was natuurlijk dat het overlijden van Jeroen de Wit het dieptepunt was geweest.

Ook waren er natuurlijk hoogtepunten, zoals een nieuwe overeenkomst met de hoofdsponsor voor de jeugd, namelijk de Rabobank. Ook kunnen wij noemen: Een samenwerking van de dames 1 met CDW en SVL. Nieuwe leverancier voor tenues etc, via Macron/Koppers. Verkorte EHBO cursus voor alle trainers en leiders. Introductie van Club Collect t.b.v. alle contributie inningen. Enz.

Voorzitter Claudia Klein, hamerde nog eens op de belangrijkheid van onze vrijwilligers. Het wordt steeds lastiger om enthousiaste mensen te vinden die iets voor hun club willen betekenen. Het is een cliché , maar zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om alles draaiende te houden. Thomas van Dam gaf hierna een uitleg van het gevoerde financiële beleid. Ondanks een moeilijk jaar, zoals teruglopende inkomsten werd het jaar wel afgesloten met een negatief saldo (1850,00) maar dit was al beduidend minder dat vorig jaar (5300,00). Door diverse commissies zal alles in werking worden gezet om het resultaat weer positief te krijgen. Eén maatregel was al besproken in de vergadering en wel de contributieverhoging. Door de kascontrolecommissie werd in ieder geval decharge verleend voor het gevloerde beleid.

Alles zal in werking worden gezet om nieuwe bestuursleden te vinden. Wel was het bestuur en ook de vergadering blij dat Anton van de Bogaard, hoewel hij aftredend was, toch voorlopig weer drie jaar zitting neemt in het bestuur. Overal hoor je dat een sportcomplex rookvrij moet worden en dus stond dit ook op de agenda van deze vergadering. Het leverde een levendige discussie op tussen de niet- en wel-rokers. Hoe dit in te voeren zal onderzocht worden door een werkgroep die deze avond direct gevormd werd door van beide groepen twee personen.

Terugkijkend naar deze vergadering kunnen wij stellen dat SVF nog steeds levendig is. Sportief zou het wat beter kunnen. Er staan diverse zaken op het programma. Wilt u niets missen, kijk dan op de Cothen kalender. Eén belangrijk iets wil ik nu al vernoemen en dat is de viering van ons 75 jarig jubileum in de periode 17 juni t/m 21 juni 2020. De voorbereiding is al in volle gang.

Wim Terwint

Foto´s van deze vergadering zijn te zien in een album.

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy