Van de voorzitter: even bijpraten

28 Feb 2017 | Laatste Nieuws

Er gebeurt wel héééél erg veel op het bestuurlijke vlak bij S.V.F. de laatste maanden. We gaan jullie even bijpraten.

We beginnen met enkele redelijk optimistische zaken: Na een bezoek aan Xander Brandts in het ziekenhuis mogen we zeggen dat het de goede kant op gaat. Met Hans Meijer lijkt het ook redelijk te gaan na zijn hartinfarct, maar nader onderzoek moet nog wel volgen. Ook goed om Jan van Impelen alweer in zijn functie te hebben mogen zien bij de club. En dan nog even Jos van Rijn: ook met Jos gaat het redelijk tot goed heb ik begrepen.

We wensen hen allemaal uiteraard alle goeds, net als de andere zieken of gewonden.

Zondag-Zaterdag
De drie informatie avonden hebben we gehad en we moeten zeggen dat die in een zeer positieve sfeer zijn beleefd door het Bestuur. Goeie interactie vanuit de selectie maar zeker ook vanuit onze jeugdspelers. Wat ons ook opviel waren de reacties vanuit onze vrijwilligers en andere S.V.F.ers. We hadden als Bestuur daar op behoorlijk weerwoord gerekend. En dat wás er ook wel , maar ook hier in een goeie en transparante sfeer. Wij permitteren het ons om de meningen vanuit de drie avonden als volgt weer te geven, c.q. kort samen te vatten:
“We moeten doen wat het beste voor de club is. Als nou meer dan 60 a 70 % het er over eens is dat selectie voetbal op zaterdag het meest gewenst is, dan moeten we dat toch doen ?”
Laten we nóg maar eens aangeven dat we als Bestuur blij zijn met de gang van zaken rondom dit punt tot op heden. De inbreng van alle betrokkenen hebben we zeer op prijs gesteld.
Op dit moment hebben de selectiespelers, de zaterdagspelers en de jeugd vanaf 16 jaar een enquête gemaild gekregen, met het verzoek om vóór 10 Maart hierop te reageren. In de enquête wordt ook aangegeven dat we dan extra vrijwilligers nodig hebben, met daarbij de vraag of je bereid bent iets extra’s te willen doen.
We vragen jullie om deze enquête dus volledig in te vullen en voor 10 maart in te leveren. In onze bestuursvergadering van 13 Maart aanstaande, zullen wij de uitslag van de enquête voorradig hebben, zodat we als Bestuur ons standpunt kunnen gaan bepalen.  Heb je de enquête soms niet ontvangen ? Neem dan zo spoedig mogelijk kontak top met Anton, Harry of mij.

Afrondend gesprek met Hans / Erwin Rieff vanaf nu voorman PR cie.
Zoals bekend heeft Hans de Ligt zijn bestuurszetel vanuit de PR commissie ingeleverd. Inmiddels hebben Claudia, Erwin, Hans en Kees een gesprek gevoerd rondom een aantal zaken. We kunnen gerust zeggen dat het een goed gesprek is geweest, waarin we op een transparante en respectvolle manier elkaar konden vertellen hoe we ieder persoonlijk denken over tal van zaken. Ook hier bleek weer dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Juist door het niet met elkaar eens te zijn, volgen vaak de beste beslissingen. Goed dus om dit gesprek gevoerd te hebben, waarin (nogmaals) veel respect naar elkaar aanwezig was (en is).  Hans komt niet terug in het Bestuur, maar blijft wel werk voor de PR commissie doen, hetgeen in hoofdzaak bestaat uit de werving van sponsoren. Ook blijft Hans uiteraard betrokken als leider, trainer en coach bij onze Dames 1. We gaan op zoek naar een nieuwe “voorman/vrouw” bij de PR commissie, welke voorlopig geleid zal worden door Erwin Rieff.  Oftewel: op dit moment is Erwin Rieff de “eerste man” bij onze PR commissie en zullen dus alle PR zaken “getrechterd” dienen te worden richting Erwin. Mocht je iemand weten die een goeie voorzitter van de PR commissie zou kunnen zijn, vertel het ons.    

Nieuwe secretaris
Heel erg content zijn wij, om mede te kunnen delen dat we een nieuwe secretaris voor gaan dragen.  En ook dit keer betreft het een secretaresse. We zochten een dame vanuit het “Cothense” en we zijn terecht gekomen bij Caroline Balk. Caroline is behoorlijk ingewijd bij onze club en als dochter van een “oud-voorzitter” zal ze S.V.F. ook wel “met de paplepel ingegoten hebben gekregen”. Bovendien heeft Caroline behoorlijke administratieve ervaring, dus jullie zullen begrijpen dat het totale Bestuur hier heel erg blij mee is. Ook hier toch nog maar de toevoeging dat wij Caroline voor gaan dragen op onze ALV van 10 oktober en dat onze leden beslissen. Maar nu al doet het Bestuur het dringende advies om straks Caroline en Erwin te benoemen in het S.V.F. Bestuur. Net als Erwin zal ook Caroline vanaf nu al mee gaan draaien binnen ons Bestuur.

Kunstgras
Ook ons kunstgrasveld vraagt veel aandacht op dit moment.  Niet alleen de situatie rondom de rubberkorrels is een hot item, hoewel…… Ons kunstgrasveld is in gebruik vanaf september 2005. Normaal gesproken is een veld bij een belasting zoals bij ons de situatie is, aan vervanging toe na 10 a 12 jaar, hetgeen dus bij ons aan de orde is. Inmiddels is er gesproken met de gemeente, welke hiervoor geld gereserveerd heeft. Binnenkort, volgens mij op 6 maart, wordt er eerst groot onderhoud gedaan. Dit betreft een actie waarbij het rubber geheel schoongemaakt wordt, om daarna weer op een luchtige manier terug gebracht te worden. Daarna volgt een onafhankelijke  keuring, welke zal uitwijzen of ons veld deze zomer of volgende zomer vervangen gaat worden.  Het Bestuur is er voorstander van om  deze zomer al te vervangen. Mogelijk kunnen we dan twee vliegen in één klap vangen en dan doel ik uiteraard op de discussie rondom het gehele Zembla verhaal. We houden jullie op de hoogte.

KNVB
Claudia, Erwin en Kees hebben 27-02 een kennissessie van de KNVB bijgewoond, waarin met name aan de orde kwam hoe je als voetbalclub een gezonde organisatie kunt bewerkstelligen en behouden. Ook komt de vraag naar voren op welke wijze mensen tegenwoordig voetbal willen bedrijven en beleven. Zeer interessante kost mogen we zeggen en we zullen ook zeker hier binnen het Bestuur en daarna binnen de club verder aandacht aan schenken. Veel dingen veranderen nou eenmaal, waaronder de wijze waarop een jongere generatie het voetbal beleefd, of beleven wil.  Ook goed om daar samen collega’s te spreken en kennis aan elkaar over te dragen. En ook in ons nieuwe beleidsplan kunnen we daar mogelijk nog inspelen op de vele veranderde omstandigheden.  De invulling van de diverse bestuurlijke- en kader- posten, stuit inmiddels bij vele clubs op problemen hebben we daar vernomen. Bij één gerenommeerde club zijn er zelfs vacatures t.a.v. : voorzitter, penningmeester en secretaris. Eigenlijk was die club op dit moment gewoon bestuur-loos en dat is uiteraard een drama. Goed om bij deze kennissessie geweest te zijn en vooral goed om te mogen constateren dat wij weliswaar op enkele fronten nog hulp kunnen gebruiken, maar dat wij nog steeds best een unieke club zijn waar we nog steeds met vrijwilligers alles kunnen runnen.

Voetbal
Ons eerste heeft nu even de slag gemist. De nederlaag tegen koploper Domstand/Majella was geflatteerd, maar de winst van Domstand was zeker wel verdiend. Zij zijn nu nog een stapje verder dan wij. Niet erg, want met Edwin zijn we eigenlijk pas een half jaar op weg. We zijn erg blij met het feit dat spelers van het tweede gewoon inzetbaar zijn bij ons eerste. De sfeer is goed en de resultaten mogen we niks van zeggen. Misschien toch nog een plek om de nacompetitie te bereiken ? Het is gewoon leuk om daarin mee te kunnen blijven doen. Succes mannen en dat geld uiteraard ook voor onze dames.

Drukdrukdruk
Ik vertelde het al eerder: Op het bestuurlijke front hebben we nog nooit zo’n drukke tijd gehad bij de club, behoudens de verhuizing naar het nieuwe sportpark. Het is nou eenmaal effe hectisch bij S.V.F., maar mijn moeder zei altijd al : “zolang je bij S.V.F. bent haal je geen kattenkwaad uit…….”  (wat nou vroeger was alles beter….?)
Samen gaan we al deze uitdagingen aan en samen gaan we er best uitkomen. Nog effe volhouden en dan staat er straks een fantastische club die we over kunnen dragen aan een prachtig nieuw bestuur. Maar vergis je niet, tot die tijd gaan Harry en ik er nog volledig voor !!  Jullie  zijn nog niet van ons af.

Paar andere dingetjes
De toppers van de maand februari zijn overigens voor mij al die mensen die zich bezig gehouden hebben met de wafelactie. Ik heb vernomen dat het nog nooit zo goed is verlopen dan deze keer. Prachtig mensen en dank namens het Bestuur. Volgend jaar de dertigste keer en daar gaan we wat ons betreft iets speciaals van maken.

Nog één hele belangrijke datum wil ik alvast meedelen mede namens Gonnie en Kees vd B. :  23 september is er een groot feest bij S.V.F.
We gaan drie in één doen, namelijk: vrijwilligersfeest, aansluitend komen de sponsoren daarbij en we eindigen met een grote feestavond  voor alle S.V.F. minnende mensen, in een grote tent op ons sportpark.  De voorbereidingen zijn in gang gezet, dus noteer nu alvast deze datum in jouw agenda en volg de ontwikkelingen.

O, ja en laat daar geen misverstand over bestaan: iedereen die ook maar een heel klein beetje arbeid verricht voor S.V.F. is VRIJWILLIGER. Niet een beetje vrijwilliger, maar gewoon volledig VRIJWILLIGER.

Dat je het maar effe weet 

Groet,
Kees

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy