Van de voorzitter

03 May 2017 | Laatste Nieuws

2016-2017
Het voetbal seizoen loopt al weer naar het einde, met al zijn ontwikkelingen en dagelijkse beslommeringen. De “rekenmeesters” zijn al weer volop bezig met hun gedachten. Als we nog twee of drie punten halen en als die ploeg dan punten verspeelt, dan gaan we nog nacompetitie spelen of worden we zelfs kampioen…..  En als dan die club de laatste wedstrijden nog punten laat liggen en wij winnen van die club en we pakken ook nog een punt tegen ….. dan kan het nog leuk worden.
En als we niet net met 3-2 verloren hadden van die en die club en als we die penalty nou wel gemaakt hadden en als die grensrechter van die tegenpartij nou wel eerlijk was geweest…….
Als, als, als……….
Het is ieder jaar weer hetzelfde. “Als” telt gewoon niet ! Aan het einde van de competitie sta je gewoon op de plek waar je hoort !
Voor ons zal er op zich niet veel veranderen. We gaan  met de selectieteams naar de zaterdag en daar beginnen we onderaan. Waarschijnlijk promoveren we met het eerste zelfs van de vijfde naar de vierde klasse. Hoewel: het zou maar zo kunnen gebeuren dat er ook op zaterdag een vijfde klasse komt. We zien wel wat er gaat gebeuren. Net als met al dat “gereken” aan het einde van de competitie, houd ik me daar niet mee bezig. Want net als ik denk dat ik het begrijp allemaal, wordt het vaak tóch weer anders.
Prima…,  ik wacht het wel af.

De kaartclub
Op koningsdag ontving ik van Frans van Leeuwen en Wim van Dijk weer een enveloppe met inhoud, met het verzoek om dit aan de penningmeester te geven. Ik heb nog niet gekeken wat er in zit, maar neem maar van mij aan dat het weer een mooie geste is, waar wij met de club blij mee mogen zijn.
Ik erken dat onze kaarters soms best een beetje te weinig aandacht krijgen. Nog steeds worden deze avonden redelijk goed bezocht, hoewel men mij vertelde dat het aantal spelers langzaam afneemt.
Het kaartseizoen is nu voorbij en start weer medio september. Samen met onze komende nieuwe voorzitters Claudia en Erwin, hebben we beloofd dat we zeker een keer zullen komen kijken. En misschien zelfs een keer mee gaan doen. Claudia en Erwin moeten alleen nog wel effe klaverjassen leren……
Alle kaarters en vooral natuurlijk de kartrekkers en hun assistenten: heel hartelijk dank !

Gemaakte afspraken nakomen
S.V.F. staat wijd en zijd bekend als een prima georganiseerde vereniging en dat willen we graag zo houden. Jammer is het dat we merken dat er soms getornd wordt aan gemaakte afspraken. Het is dan ook noodzakelijk, om die afspraken weer eens helder en duidelijk weer te geven.
Wij zijn een vereniging met een commissie structuur, waarbij de commissie voorzitters het bestuur vormen, sámen met de secretaris, penningmeester en de voorzitter(s).
Het Bestuur wordt geacht te besturen en draagt ook de volledige verantwoordelijkheid. Het is daarom van 100 % belang dat alle vraagstukken en met name de financiële zaken, alléén via het Bestuur lopen. Mocht hier onduidelijkheid over bestaan, neem dan contact op met mij of met iemand van het Bestuur.
We gaan weer duidelijkheid geven omtrent een aantal zaken, waarbij ik vooral noem:  trainingstijden, de plek waar getraind gaat worden (ook het grasveld gaat weer volledig meedraaien) sponsoring, het inleveren van trainingsballen en materiaal ná de training, het verwijderen van trainingsdoelen, indelen van teams, verder gebruik van de accommodatie, wie mag iets wel en wie mag iets niet, enz. enz.
Wij verzoeken alle S.V.F.ers om hier aandacht aan te schenken en we gaan er van uit dat in een prettige sfeer deze afspraken ook weer nagekomen worden. Er moet nu eenmaal orde zijn om de zaken goed te laten verlopen en de club op alle fronten gezond te kunnen houden.

Veranderingen
Vanaf nu al zullen er enkele zaken veranderen. Harry en mijn persoon gaan per komende 10 (tien) oktober afscheid nemen vanuit het Bestuur. Als de ALV daar straks mee instemt gaan Claudia en Erwin het voorzitterschap samen invullen en wordt Caroline Balk – vd Mispel onze nieuwe secretaris.
De Technische Commissies Jeugd en Senioren worden in elkaar geschoven en gaan dus verder als één commissie onder verantwoording van Anton van den Bogaard. Een pittige taak voor één persoon realiseren wij ons, echter Anton heeft inmiddels een prima team rondom hem heen verzameld.

Hans de Ligt heeft zijn bestuurszetel reeds neergelegd en gaat stoppen met de PR en Marketing commissie. Het voorzitterschap van deze commissie is vanaf 01 Maart van dit jaar reeds in handen van Erwin Rieff, echter we zijn op zoek naar een nieuwe PR voorman. Alle ! sponsorzaken (dus ook kleding, tassen en trainingspakken) dienen te lopen via de PR commissie en het is derhalve niet toegestaan om zelf “op sponsorjacht te gaan”.  Hans wordt natuurlijk bedankt voor zijn verdiensten binnen deze commissie en Erwin neemt dus voorlopig deze taak op zich. We zijn niet alleen zoekende naar een nieuwe “kartrekker” voor onze PR en marketing, maar deze gehele commissie kan nog hulp gebruiken.
Mocht je iemand weten….. ?

Dit brengt mij op het volgende: S.V.F. is bijzonder trots op haar vrijwilligers en actieve leden, die het fundament zijn van de vereniging. Zonder deze mensen kan de club niet voort bestaan. We doen er alles aan om de kosten laag te houden en iedereen bij S.V.F. is even belangrijk. We stellen vast dat een aantal commissies structureel vacatures hebben, welke zich lastig laten invullen. We noemden al de PR commissie, maar ook de kantine heeft keihard extra hulp nodig, zeker nu we met extra teams naar de zaterdag gaan. Het was dan ook goed om in de spelers enquête te mogen lezen dat vele spelende leden bereid zijn extra inzetbaar te zijn. We gaan jullie op korte termijn benaderen.

Dames
Het lijkt soms wel dat er enkele mensen zijn die er aan twijfelen, maar laat er geen misverstand over bestaan dat wij heel erg blij zijn met onze dames en uiteraard ook ons meisjesteam. We willen dit als Bestuur nog maar eens duidelijk gezegd hebben ! Dames en meisjes hebben een toegevoegde waarde voor verenigingen, zoals wij zijn. Damesvoetbal is op dit moment trouwens de meest groeiende sport. Dus nogmaals: géén misverstanden: wij zijn blij met al onze dames !
We zitten alleen wel even met een “luxe” probleempje bij ons seniorenteam en dat is het feit dat we 22 a 23 dames hebben voor één team. Het allermooiste zou het zijn als we er voor komend seizoen nog circa 10 dames bij kunnen krijgen, zodat we twee teams kunnen formeren. Wat ons betreft gaan we daar volledig de focus op leggen. Twee teams op de zondag zou fantastisch zijn. De ruimte en de faciliteiten daarvoor zijn bij ons aanwezig.
Een optie zou kunnen zijn om met andere verenigingen in de buurt samen te gaan werken. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken gaande met sv Odijk, omdat daar vorig seizoen een team gestopt is vanwege een te krappe bezetting. Samenwerken met andere verenigingen en daar goeie afspraken over maken stellen wij dan ook zeer op prijs.
Nogmaals: de inzet is twee senioren dames teams op de zondag. Draag dit maar uit allemaal en benader gerust dames met de vraag om voetbalschoenen aan te trekken !!

Een onderzoek om te komen tot een aparte damesvereniging in de Kromme Rijnstreek, is voor ons nu nog duidelijk een stap te ver en derhalve niet aan de orde.
We hopen en gaan er vanuit dat we samen verder kunnen werken aan een prima damesteam of zelfs meerdere teams binnen S.V.F. !

Koningsdag
Ik heb genoten van Koningsdag op ons sportpark. Een uitstekende samenwerking tussen de Oranje vereniging en S.V.F. is en was aan de orde. Dank aan de Oranje vereniging is op zijn plaats vind ik. Een mooi programma waar weer heel veel voorwerk voor nodig is geweest. Ben ook echt heel erg content met al deze mensen die tijd, energie en inzet ten toon spreidden om zo’n leuke dag te organiseren. Oók heel erg blij met die vele mensen die er ’s middags een gezellige boel van maakten in en rond de tent. Ik heb me tenminste kostelijk vermaakt. Hoop echt dat dit nóg verder uitgebouwd kan worden tot een nog mooier festijn met nog meer aanwezigen. En als slot t.a.v. deze dag willen wij toch wel even opmerken dat direct na de festiviteiten ons sportpark keurig netjes en vrij van vuil en afval, terug werd opgeleverd aan ons. Chapeau Oranje Comité !

Feest
Eigenlijk is het altijd een beetje feest bij S.V.F. toch……? Ik ga er tenminste nog altijd met heel veel zin en plezier naar toe. Zaterdag 23 september aanstaande is er weer een prachtig feest gepland. We beginnen dan in de middag al met onze vrijwilligers, daarna komen de sponsoren erbij en vanaf circa 20.30 uur is iedereen welkom in een grote tent op ons sportpark. Blokkeer deze datum dus nu reeds alvast in jullie agenda, want dit wordt echt een bijzonder gezellig festijn voor Cothen en omgeving. Uiteraard zijn partners en in de avond ook niet S.V.F.ers van harte welkom.

En op kortere termijn  zijn er uiteraard nog veel andere leuke zaken. Denk aan het 35 plus toernooi, denk aan andere toernooien, denk aan de SVF-doet-dag op 17 Juni, denk aan het familie toernooi en ook het afsluit weekend jeugd. En de klap op de vuurpijl is natuurlijk het 30-jarig jubileum van onze jeugdweek, komende augustus.
Houd vooral de activiteiten kalender op onze website goed in de gaten.
O ja…., vergeet vooral ook niet om je kind(eren) op te geven voor de jeugdweek.

Afsluiten
We gaan afsluiten. Ten eerste het seizoen en ten tweede deze Van de Voorzitter.
De tijd vliegt ! Nog effe en ik ben voorzitter af……. Zal wel even wennen zijn. Juist daarom is het zo goed dat onze mogelijke vervangers al geruime tijd klaar staan en meedraaien binnen het Bestuur. “Geruisloos” zal het straks in elkaar overlopen, met nog steeds onze geprezen uitstekende organisatie.
Een nieuwe tijd zit er aan te komen en we moeten daar in mee. Veranderen kost tijd en soms bloed, zweet en tranen, maar veranderen is keihard nodig. Stil blijven is geen optie ! Zaterdag prestatie voetbal in plaats van zondag, nieuwe jongere bestuurders, ik zie er naar uit met het volste vertrouwen.
Op naar het einde van het seizoen.

Groet,
Kees

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy