Vacature: Penningmeester

25 Oct 2018 | Laatste Nieuws

Onze huidige penningmeester, Arnold Zadelberg heeft tijdens de afgelopen ALV aangegeven dat hij, door veranderende werkomstandigheden, per 1 januari 2019 gaat stoppen als penningmeester. Wij betreuren dit met zijn allen, omdat we in Arnold een zeer gewaardeerd lid van het bestuur verliezen.

Als club moeten we deze vacature op korte termijn zien in te vullen. Ditmaal hebben we er voor gekozen om de taken van het penningmeesterschap op te splitsen in twee verschillende functieomschrijvingen, waardoor we als het ware twee penningmeesters krijgen. De eerste penningmeester wordt de uiteindelijke eindverantwoordelijke voor een goede financiële bedrijfsvoering. Hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een 2e penningmeester die bepaalde taken uit handen neemt.

Hieronder staan de twee functieomschrijvingen:

Penningmeester

-Is eindverantwoordelijk voor een goede financiële bedrijfsvoering.
-Draagt zorg voor afstemming, werkafspraken en een taakverdeling met de 2e penningmeester.
-Voert de financiële- en contributie administratie.
-Draagt, in samenwerking met de voorzitter van de kantinecommissie, zorg voor een goed beheer van de kantine-inkomsten.
-Voert na goedkeuring van het bestuur, samen met de voorzitter voetbalzaken , contract onderhandelingen met trainers, verzorgers en overige medewerkers met een financiële vergoeding.
-Onderhoudt de contacten met het salaris administratiekantoor en de fiscus.
-Is verantwoordelijk voor al het betalingsverkeer van de vereniging, is daarvoor geautoriseerd voor de bankrekeningen.
-Doet voorstellen over hoe met het vermogen van de vereniging kan/moet worden omgegaan.
-Dient een (meer)jaarbegroting, ter vaststelling, in bij het bestuur.
-Beoordeelt ter goedkeuring de diverse activiteiten begrotingen van onder meer de Jeugdweek, Familietoernooi, 35+ toernooi en overige activiteiten.
-Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.
-Informeert het bestuur per kwartaal over de financiële stand van zaken. Doet dit aan de hand van een financiële rapportage van de baten en lasten waarin onderscheid wordt gemaakt in sponsorinkomsten, kantine-inkomsten en contributie-inkomsten.
-Onderhoudt de contacten met de ledenadministratie en zorgt voor inning van de contributiegelden.
-Is bevoegd leden met een contributie achterstand aan het bestuur voor te dragen tot een schorsing.
-Stelt t.b.v. de Algemene Ledenvergadering, de financiële rapportage samen bestaande uit een balans, Verlies-en Winstrekening en een begroting.
-Roept de kascommissie bijeen en voorziet deze van al de benodigde informatie.

Tijdsinvestering: gemiddeld 5 uur per week.

2e penningmeester

-Legt verantwoording af aan de penningmeester en functioneert als back-up.
-Participeert in de PR-commissie als lid financiële zaken.
-Voert de sponsor administratie inclusief Vrienden van SVF en SVF Jeugdweek.
-Draagt zorg voor de facturatie van sponsorcontracten en Vrienden van SVF,
-Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de voorzitter, sponsorcontracten,
-Archiveert alle originele sponsorcontracten en kledingafspraken,
-Draagt zorg voor de controle van de bestellingen van kleding met de inkoopfacturen,
-Verzorgt de subsidie aanvraag en verantwoording van de SVF Jeugdweek bij de gemeente,
-Archiveert alle lopende verzekeringen en contracten,
-Coördineert, in overleg met de kantinecommissie, de kantine inkoop van de vereniging.

Tijdsinvestering: 2,5 uur per week.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van de functie’s of iemand weten die hiervoor geschikt is, laat het ons weten! Ook voor vragen of extra informatie kunt u bij één van ons terecht:

Arnold Zadelberg, penningmeester@svfcothen.nl
Sander Botman, vrijwilligers@svfcothen.nl

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy