Time flies….

25 Jan 2017 | Laatste Nieuws

Van de voorzitter

Time flies….
Eind januari alweer en wat gaat de tijd toch snel. Zo zit je nog midden in de feestdagen en zo ben je al weer geheel verwikkeld in het voetbal gebeuren. Komend weekend staan er al weer heel veel wedstrijden gepland. Leuk effe zo´n winterstop en niks mis mee, maar nu begin ik wel weer zin te krijgen in de tweede helft van de competitie.

Ruud de Gier
En toch wil ook wel graag nog even aandacht voor een aantal zaken welke de revue gepasseerd zijn.
En dan begin ik met Ruud de Gier, die we op onze nieuwjaar receptie mochten onderscheiden met de titel “lid van bijzondere verdienste”. Ruud is nou echt zo’n S.V.F.er die zijn werk een beetje in stilte doet. Niet erg op de voorgrond tredend, maar er wel altijd zijn als dat van hem gevraagd wordt. Ik ben er echt bijzonder trots op dat wij: a) een heleboel van zulke mensen hebben rondlopen bij de club en b) dat ik Ruud, mede namens het voltallige bestuur, de oorkonde en de speld mocht uitreiken. En “ondernemen doe je met z’n tweeën” zeg ik altijd, dus ook Chantal heel erg bedankt.

Nieuwjaar receptie
De nieuwjaar receptie was als vanouds weer erg druk en gezellig. Erg prettig dat ook onze burgemeester Tjapko Poppens aanwezig was. Ook nog hulde aan al onze jubilarissen, waarvan er zelfs ééntje bij is die nog nooit gevoetbald heeft, maar dus wel een echte S.V.F.er is!  Mooi vind ik dat.  En ook het mixed toernooitje met daarbij de erwtensoep en brood met spek was weer goed geregeld. Dank aan al diegenen die zich daarvoor ingezet hebben. Natuurlijk ook onze hoofdtrainers Edwin Bakker en Gerard Mocking van harte met hun contractverlenging. En ook wil ik Bertus van Wijk en Joren Wittenberg melden dat wij blij zijn met jullie besluit om door te gaan bij S.V.F. Na dit seizoen zal Dirk de Vries stoppen met zijn werk als verzorger bij S.V.F. , maar daar komen we later nog wel op terug…..

Donderdagavonden
Ik denk ook nog effe terug aan de laatste trainingsavond van vóór de kerst. Vijf willekeurige personen waren gevraagd om hun mooiste muzieknummer te laten horen op deze avond. Erg leuk met de zeer grote verscheidenheid van deze muziek en ook heel bijzonder dat we samen weer eens het S.V.F. clublied gezongen hebben. Prima actie Arnold !  We willen hier graag op doorborduren. De donderdag avonden willen we gezelliger hebben. Eind februari zijn onze “oudjes” aan de beurt om de laatste trainingsavond van februari op te leuken. Arnold van der Mispel heeft het voortouw op zich genomen om een avond in elkaar te zetten. Dat wordt uiteraard bijzonder denk ik en ik ben er van overtuigd dat die mannen (en vrouwen ?) verrassend uit de hoek gaan komen.

Zondag-Zaterdag
De informatie avonden welke we inmiddels achter de rug hebben over het zondag-zaterdag voetbal zijn ons goed bekomen. Er is hier naar de mening van ons als Bestuur op een volwassen wijze over gesproken door de diverse aanwezigen. We begrijpen heel goed dat de keuze voor iedereen afzonderlijk niet echt eenvoudig is. We hopen dat ook iedereen begrijpt dat we als Bestuur náást de voordelen, óók de nadelen naar voren dienen te brengen. Het gaat tenslotte om de gehele club, want dat hebben we van tevoren met elkaar afgesproken.
Wij hebben een zeer goeie discussie gevoerd met elkaar. Prima zaak ! Nu de volgende stappen welke we als Bestuur nog willen nemen. Ten eerste zullen we een enquête onder de spelers houden, met daarin een aantal specifieke vragen. Oftewel: niet alleen maar de vraag of iemand graag op zondag of op zaterdag wil voetballen, maar we gaan een iets bredere vraagstelling in de enquête verwerken.

Ook gaan we nog aan de slag met circa 120 “oud” A-junioren die in de loop der jaren gestopt zijn. We gaan hen benaderen met voornamelijk de vraag waarom zij gestopt zijn. Maar ook zullen we vragen wat wij moeten zouden doen, om hen weer aan het voetballen te krijgen.  Dit alles met alleen maar de bedoeling om straks samen het juiste besluit te kunnen nemen.
Dan komt uiteraard de vraag naar voren of een extra Algemene Leden Vergadering vereist is. Ik heb niets specifieks kunnen vinden in onze statuten hierover. We zullen als Bestuur ons hierover nog beraden, oftewel wordt vervolgd. We gaan er van uit dat we medio einde maart van dit jaar de juiste keuze kunnen  maken.

Rebecca Onderstal
Een klein woordje wil ik graag kwijt aan Rebecca Onderstal. Zondag 22 januari heeft Rebecca afscheid genomen als dominee in de Cothense gemeenschap. Ik ken Rebecca geeneens heel erg goed, maar ik ken ze goed genoeg om te weten dat zij gemist zal gaan worden bij heel veel mensen. Warme herinneringen hebben we uiteraard allemaal nog aan de samenloop, waar Rebecca ook nauw bij betrokken was. Ook is zij nog steeds vrijwilliger bij onze club. Ze is nog niet weg bij S.V.F. , hoewel ik niet weet of Rebecca nog voldoende vrije tijd over houdt om af en toe bij S.V.F. te kunnen zijn. Namens de club heb ik haar bedankt tijdens het afscheid en een klein S.V.F. aardigheidje overhandigt.  Rebecca je weet: ééns een S.V.F.er, altijd een S.V.F.er, daar kom je niet meer onderuit. We hopen je nog regelmatig bij onze club te zien en het ga je hartstikke goed  !

Dames
Niks over de dames zie ik sommigen al denken ? Natuurlijk wel. Maar dan wel in een goeie sfeer. Mijn motto is: zodra je het niet altijd alleen maar met elkaar eens bent, dan worden uiteindelijk de beste beslissingen genomen.  Natuurlijk: het was heel even niet leuk. Maar inmiddels hebben we ook dit weer min of meer achter de rug. Een leerproces voor allemaal ? Laten we het daar maar op houden. We gaan zeker nog wel een keer om tafel met elkaar om een paar dingetjes uit te spreken en te evalueren. En geloof ons maar: dat komt allemaal goed. Maar voor nu gaan we eerst weer aan de slag met datgene wat we allemaal zo graag doen: VOETBALLEN en LOL maken.

Laatste keer ?
Ik realiseer me heel goed dat Harry en ik een heleboel dingen die we nu nog doen, waarschijnlijk de laatste dingen zijn als voorzitter en als voorzitter TC. Denk aan de nieuwjaar receptie, denk aan het 35 + toernooi, denk aan de wafelactie, denk aan het Familietoernooi, denk aan de nieuwe structuur van de beide TC’s, denk aan het nieuwe beleidsplan, denk aan het zondag-zaterdag verhaal, denk aan………..

En dan denk ik ook aan de komende Algemene Leden Vergadering. Of gaan we nog een extra ALV houden ?  Best wel een beetje gek eigenlijk………, maar meer ook niet.  Ik heb Claudia en Erwin heel hoog zitten als toekomstig voorzittersduo, maar vooral mogen we zeker blij zijn met een bijzonder sterk en kundig totaalbestuur.  Nog effe de druk er op houden, er moeten nog een behoorlijk aantal zaken neergezet en afgerond worden. En daar hebben we samen (ook ik) nog heel veel zin in.

Maak er een prachtige tweede helft van het seizoen van !!

Groet, namens Het Bestuur
Kees  Mocking

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy