SVF Nieuwjaarsreceptie van 8 januari 2023

09 Jan 2023 | Laatste Nieuws

Welkom aan alle leden en belangstellenden die SVF een warm hart toedragen.

De afgelopen 2 jaar hebben we geen receptie kunnen houden als gevolg van het Corona virus. Jubilarissen hebben wedaarom thuis bezocht en het speldje overhandigd. Nu we weer bij elkaar mogen komen en de nieuwjaar receptie op traditionele wijze mogen vieren, gaan we zo dadelijk het glas heffen waarbij we proosten op het nieuwe jaar.

Maar voordat het zover is neem ik jullie mee in 5 positievenieuwsgebeurtenissen van 2022.

1: Bij binnenkomst zal het jullie al opgevallen zijn dat onzekantine een ware metamorfose heeft ondergaan.

De wanden zijn wit geschilderd en in de groene SVF-kleur.
Nieuwe lampen zorgen voor sfeerverlichting en
Verder valt het vele houtwerk op waardoor het geheel een natuurlijke aanblik geeft.

Met veel hulp van enthousiaste vrijwilligers is dit allemaal mogelijk gemaakt waardoor we de kosten laag hebben kunnen houden. Een financiële bijdrage van radio 538 (?) zorgde ervoor dat de schildermaterialen vergoed werden.

2: Tijdens de ALV van 11 oktober jl. hebben we afscheid genomen van 4 bestuursleden. Gelijktijdig hebben 4 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Met instemming van de ALV zijn zij benoemd: Wendy (secretaris) Sharon(penningmeester) Gerjan (PR /sponsorcommissie) en Rene(commissie VZ). Alle commissies zijn bezet en ingevuld met enthousiaste vrijwilligers.

3: Op voetbalgebied hebben we zeker ook goed gescoord. Niet alleen met nieuwe leden maar ook in de groei van het ledenaantal. We doen het vooral goed met onze jeugd. Op woensdag middag zie ik de allerkleinste trainen en dat is eenprachtig gezicht om te zien.

Nieuw is de 18 +. Een groep van 15 mannen die op vrijdag avond 7×7 een mini competitie spelen op een half veld. Deze speelwijze is niet nieuw want we hebben al enkele jaren de 45 + competitie. De groep 18 + is vanaf dag 1 ingedeeld in de 1eklasse en zij mogen zich nu al winterkampioen noemen. Dit is een felicitatie waard.  Een levend bewijs dat andere vormen van voetballen toekomst heeft. We hebben namelijk afscheid genomen van de zondag competitie (ZO2) maar hiervoor in de plaats is de vrijdag avond teruggekomen.

Ook de JO19 wil ik graag even noemen. Zij zouden in december nog 1 wedstrijd moeten spelen om winterkampioen te worden, echter deze kon niet doorgaan als gevolg van het slechte weer. De inhaalwedstrijd volgt in januari waarbij we erop rekenen dat ze deze gaan winnen.

4: Na een intensieve periode, diverse gesprekken met de KNVB en de gemeente zijn we in contact gekomen met Frans Hoving. Het bestuur heeft Frans benaderd en gevraagd om als vrijwilliger vertrouwenspersoon voor de vereniging te worden.

Frans heeft in zijn werkbare leven met jongeren en ouders gewerkt. Vanaf 1973 is hij werkzaam geweest in de Jeugdhulpverlening. Op dit moment heeft Frans een eigen bedrijfje dat: Ver-der-kijken heet en is hij o.a. actief als (wandel)coach in de natuur.

Voor ongewenst gedrag is geen plaats binnen onze verenging. Dit kan zijn pesten of iets waar jij of een ander onder lijdt. Bij ongewenst gedrag adviseren we je contact met Frans op te nemen. Op de website van SVF onder de rubriek “contact” vind je de link naar de “vertrouwenspersoon”

5: We gaan de gasgestookte CV-ketels vervangen door 2 full electric warmte pompen. Diegene die aanwezig waren tijdens ALV hebben ingestemd met deze investering waar veel geld mee gemoeid is. Het huidige contract met Energy house is van januari 2022. De maand voordat de prijzen door het plafond gingen. Met een looptijd van 3 jaar hebben we nog 2 jaar te gaan en voorlopig een goede deal gesloten. Kijkende naar toekomst moeten we wel gas-loos worden en overgaan op 100% elektriciteit.

Het nieuwe kalenderjaar biedt kansen waar we als bestuur en vereniging dagelijks aan werken. Wat gaat 2023 bieden en wat zijn 5 positieve nieuwsgebeurtenissen van het komende jaar.

1: Met trots mag ik bekend maken dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden die ons de komende 3 jaren (financieel) gaat ondersteunen. Het is de firma Laysan uit Cothen welke geleid wordt door Robert en Wendy Otten.

Wat heeft Laysan te bieden:

Financieel advies binnen het volledige ontwikkelingsproces van vastgoed.
Dit doet men van initiatieffase tot en met de oplevering waarbij men antwoorden geeft op de financiële vraagstukken.

Laysan wordt een waardige opvolger van de huidige hoofdsponsor Rob en Caroline Balk. Beide zijn typisch Cothen-se bedrijven die verankerd zijn in ons dorp.  De waardering voor de club is de belangrijkste reden om ons te ondersteunen. Hiermee zetten we een belangrijke stap en behouden we de sponsorinkomsten.

2: Met de komst van Mark Berntssen als beoogd verantwoordelijke van de kantine commissie en vrijwilligerscoördinator gaan we een nieuwe fase in. Mark is geen onbekende van ons. Al enkele jaren heeft hij ervaring opgedaan als groepshoofd van de kantine. Hij speelt toneel, kan zingen en heeft bestuurders ervaring. Als ondernemer en lid van de Lions heeft hij een breed netwerk. Zijn aanstelling moet natuurlijk nog goedgekeurd worden door de ALV in 2023 maar ik bereid je alvast voor dat Sander Botman de fakkel gaat overdragen.

3: Het voetbaltechnisch beleidsplan expireert in 2023 en dient (her)schreven te worden. Een enorme klus want hiermee leggen we de basis voor onze toekomst op voetbalgebied in alle leeftijdsgroepen. Van de JO7 tm het 1e. Voor de dames en heren. In deze commissie zijn nieuwe personen toegetreden met een diversiteit aan voetbalervaring. Jonge mensen met eigenwijze en kijk op voetbal. Actieve leden en Oud 1e elftal spelers.

4: We willen veel leuke activiteiten organiseren waardoor mensen bij elkaar komen. Gericht op de jeugd en ouderen. Ook dit jaar gaan we weer wafels bakken, een vervolg geven aan het 35+ toernooi en in de zomer houden we ons traditionele familietoernooi. Natuurlijk sluiten we af met het afsluitweekend voor de jeugd en starten het seizoen met de jeugdweek. Door Corona hebben we ervaren wat het is als het even niet meer mag. De activiteiten commissie gaat ervoor zorgen dat we meer evenementen gaan houden. Op vrijdag 13 januari aanstaande kun je “de vrienden van Amstel Live” geheel gratis mee gaan beleven. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom en je hoeft niet SVF lid te zijn. Vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur zal de kantine uitpuilen met niet alleen veel publiek, maar juist ook met muziek.

5: Kansen worden benut door samen te werken met de Toermalijn, Partou en de tennisvereniging. Onder leiding van de gemeente en een extern bureau onderzoeken we mogelijkheden om het sporten en buitenspelen aantrekkelijker te maken. Diverse instanties zijn hierbij betrokken zoals de Stichting Wijksport. Zo is het idee om het betonveld naast de tennisvereniging aan te passen zodat deze aantrekkelijker wordt voor de kinderen uit Cothen om te spelen.

 

Jubilarissen

Ook dit jaar hebben wij jubilarissen die wij graag willen feliciteren met het jubileumjaar. We gaan vandaag 6 personen in het zonnetje zetten. De jubilarissen ontvangen de van toepassing zijnde oorkonde. Op een later tijdstip zal het speldje officieel opgespeld worden.

Ook willen we de jubilarissen bedanken voor het vele vrijwilligerswerk.

25 jaar:
Nick van Dam

50 jaar:
Ad Kolsteeg
Gerard Mocking

60 jaar:
Jan Rosengarten
Stef van Wijck
Sjaak Woudenberg

Afsluiting

Ik wil iedereen vragen om het glas te heffen op een nieuw jaar vol nieuwe mogelijkheden, vreugde en positiviteit. Denk aan de mooie momenten en goede tijden van 2022. Met deze energie gaan we van 2023 een gezamenlijk succes maken. Gelukkig nieuwjaar. Foto’s van Wim Terwint staan in een album.

 

Met vriendelijke groet,

Erwin Rieff

Voorzitter

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy