SVF Corona Protocol

05 Sep 2020 | Laatste Nieuws

SVF Corona Protocol (17 september 2020)

Controle over het corona virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt.

Houd 1.5 meter afstand van anderen, was en desinfecteer je handen, hoest en nies in je elleboog, blijf bij klachten thuis en laat je testen, vermijd drukte.

SVF heeft een protocol opgesteld waaraan iedereen, die zich op ons sportcomplex bevindt, zich moet houden. Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven.  Als personen zich niet houden aan de veiligheidsregels en hygiëne maatregelen kan het Bestuur van S.V.F besluiten om sancties op te leggen.  

Veiligheidsregels en hygiënemaatregelen voor iedereen: 

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1.5 meter afstand van andere personen van 18 jaar en ouder bij het betreden en verlaten van ons complex en langs de lijn (uitzondering tijdens het sporten).
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen!  Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 
 • Zijn jij of een huisgenoot getest en zijn jij en je huisgenoot nog in afwachting van de uitslag, dan word je geacht ons sportpark niet te betreden!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen en geef geen high fives.
 • Er geldt een maximumaantal van 250 toeschouwers op ons sportcomplex
 • Houd 1.5 meter afstand van elkaar (ook langs het veld en bij het betreden en verlaten van ons complex)!
 • Volg de pijlen van de looproutes op ons sportpark.
 • Kom je uit een land waar code oranje of rood is en/of zit je in thuisquarantaine dan ben je helaas niet welkom op ons ons sportpark.
 • Bij het hoofdveld is op de boarding aangegeven waar er gestaan mag worden.
 • Bij de picknicktafels mag niet gezeten worden op de plaatsen die afgeplakt zijn.

Trainers/begeleiders/spelers

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen gelden in acht.
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 • Tijdens het sporten dient door de trainer/begeleider waar mogelijk 1.5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1.5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.
 • Houd, waar mogelijk, 1.5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder.
 • Trainers hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten zo min mogelijk fysiek contact hebben (zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens een wissel).
 • Train zo veel mogelijk in vaste groepen.
 • Was voor en na de training grondig je handen.
 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt.
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Laat spelers bij voorkeur gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers, begeleiders, vrijwilligers en wisselspelers van 18 jaar en ouder onderling (ook in de dug-out).

Kantine

 •  Ingang kantine alleen via de zijingang bij het kunstgrasveld.
 • Uitgang kantine alleen via de hoofdingang. Deze staat aangegeven met pijlen.
 • Er geldt een maximumaantal van 38 bezoekers die tegelijkertijd in de kantine mogen zijn.
 • In onze kantine moet iedereen zitten – er zijn geen staanplaatsen (ook niet aan de bar).
 • Bestellingen aan de bar door 1 persoon per gezelschap/tafel.
 • Bij voorkeur betalen met PIN.
 • Volg altijd de aanwijzingen en de instructies op van trainers, Corona-coördinatoren, bestuursleden en barpersoneel.

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy