Procedure voor teamindeling bij SVF-jeugd ter voorbereiding op seizoen 2019-2020

23 Apr 2019 | Laatste Nieuws

SVF Cothen hecht veel belang aan het bevorderen van het voetbalniveau en spelplezier binnen alle geledingen van de vereniging. Om invulling te geven aan deze doelstelling, dient het jaarlijks indelen van (jeugd-)teams op zorgvuldige wijze plaats te vinden. Uitgangspunt bij het indelen van de (jeugd-) teams is het technisch beleidsplan, waarin de indelingsprocedure beschreven staat (zie website SVF Cothen: technisch beleidsplan).

Bij de indeling van de jeugdteams ligt de verantwoordelijkheid bij de jeugdcoördinatoren. Zij overleggen met (hoofd-)trainers en leiders junioren en pupillen. Ten aanzien van de jeugdteams vindt communicatie over de teamindelingen plaats via de Commissie Voetbalzaken.

Bij de samenstelling van de teams speelt het aantal beschikbare spelers per leeftijdsgroep een grote rol. Dat is inherent aan de omvang van SVF Cothen. Het streven, gebaseerd op de mogelijkheden daartoe, is te komen tot teams met een omvang van:

• prestatiegerichte teams O13 t/m O19 (11×11): 14, maximaal 16 spelers
• overige teams O13 t/m O19 (11×11): 14, maximaal 16 spelers
• prestatiegerichte teams O11 en O12 (8×8): 10, maximaal 11 spelers
• overige teams O11 en O12 (8×8): 10, maximaal 11 spelers
• teams O8, O9 en O10 (6×6): 8, maximaal 9 spelers

Tijdspad teamindelingen:
Maart/april 2019: Bepalen van het aantal teams per leeftijdscategorie, op basis van het op dat moment aanwezige aantal jeugdleden. Het maken van voorlopige indelingen voor alle jeugdteams, in overleg met de (hoofd-)trainers en leiders. Tevens wordt hierbij een voorstel gedaan voor de beoogde trainers en leiders voor het nieuwe seizoen.

April 2019: Overleg met (hoofd-)trainers en leiders over de voorlopige indelingen. Het bespreken van de uitkomsten in de Commissie Voetbalzaken. Gesprekken voeren met beoogde trainers en leiders over het nieuwe seizoen.

Mei 2019: Afronden voorlopige indelingen.

Juni 2019: Trainingen met de nieuwe leeftijdscategorieën. Eind juni 2019 zullen de laatste wijzigingen in de (voorlopige) indelingen worden doorgevoerd, waarna de (voorlopige) indelingen op de website van SVF Cothen gepubliceerd worden.

Augustus 2019: Op basis van mutaties in het ledenbestand kunnen wijzigingen plaatsvinden in de teamindelingen.

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy