Oproep aanmelding leden voor de kascontrole commissie

15 Sep 2017 | Laatste Nieuws

Jaarlijks wordt door twee of drie leden vanuit de vereniging het financieel jaarverslag gecontroleerd. Voor het afgesloten seizoen 2016/2017 vind deze kascontrole plaats door Jan van de Berg en Wim Terwint.  Hierover zal verantwoording worden afgelegd tijdens de op 10 oktober a.s. geplande Algemene Ledenvergadering van SVF.

Deze oproep gaat over volgend jaar.
Voor de controle van de boekhouding en het financieel verslag voor het seizoen 2017/2018 zijn wij op zoek naar versterking van de kascontrole commissie met twee tot drie leden.
Ik doe hierbij dan ook een oproep om u hiervoor aan te melden. Dit kan bij de penningmeester via het mailadres penningmeester@svfcothen.nl

De controle van de financiële stukken voor het seizoen 2017/2018 wordt door de penningmeester gepland in de maand september 2018 , maar in ieder geval voor de Algemene Ledenvergadering in oktober 2018.

De ervaring leert dat de controle circa 2 uur tijd vraagt. Na de controle doet de kascontrole commissie verslag van haar bevindingen  in de Algemene Ledenvergadering. De penningmeester stelt hiervoor een verslagbrief op.

Dus hierbij een dringend beroep aan u om zich aan te melden. Het kost u niet veel tijd en SVF is hiermee enorm geholpen.
Als penningmeester vind ik het erg belangrijk dat deze controle plaats vind, zodat  op een correcte manier verantwoording aan de vereniging kan worden afgelegd over de financiële gang van zaken.

SVF rekent op jullie!

Vriendelijke groet,
Arnold Zadelberg
Penningmeester

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy