Openingswoord Kees bij Algemene Leden Vergadering

12 Oct 2016 | Laatste Nieuws

Tijdens de druk bezochte ledenvergadering zijn allerlei zaken ter sprake gekomen, voor degene die er niet bij aanwezig konden zijn hieronder de besproken aandachtspunten.

Na het welkom aan iedereen en een minuut stilte voor overleden S.V.F.ers, gaf Kees een aantal aandachtspunten aan als volgt:

1) Natuurlijk beginnen we over het kunstgras. Na de commotie rondom het programma Zembla staan wij daar nuchter in, maar zeker ook wel bezorgd ! We zijn direct in gesprek gegaan met gemeente, zijnde de eigenaar van het veld. Minister Schippers heeft inmiddels nader onderzoek opgedragen aan het RIVM. Einde van dit jaar moeten zaken duidelijk zijn.

2) We zijn druk doende met een geheel nieuw beleidsplan. Het Dagelijks Bestuur heeft het voortouw genomen, met input vanuit de commissies. Dit is nodig omdat dingen in sneltreinvaart veranderen en een beleidsplan  nou eenmaal een dynamisch iets is. De wereld verandert in een erg hoog tempo en wij moeten daarin mee. Denk aan : subsidiestromen welke aan het opdrogen zijn, de toch onder druk staande sponsoropbrengsten, verdergaande automatisering, toenemende individualisering en niet te vergeten het zaterdag-zondag verhaal.

3) Ook hebben we ons afgevraagd hoe het zou kunnen komen dat wij thans 5e klasser, zijn terwijl andere regioclubs hoger spelen. Er zijn reeds 2 brainstormsessies geweest met beide TC commissies. We hebben onszelf een aantal vragen gesteld : a) Procedure contractverlenging trainer,  b) Fysiek van onze spelers zowel bij A en B jeugd alsook bij selecties, c) kwaliteit van de groep, d) In de watten leggen van selectievoetballers, e) Structuur binnen met name het technische gedeelte, f) staan alle neuzen wel dezelfde kant op g) zijn er soms nog wrijvingen en h) natuurlijk nog het zondag – zaterdag vraagstuk. Zonder aanziens des persoons is hierover gesproken in een transparante open sfeer. Alles alleen maar om er als club beter van te worden.

4) NUL incidenten is de norm ! Oftewel : graag weer terug naar 0 incidenten. Afgelopen jaar hebben we helaas een paar vervelende akkefietjes gehad. Bij SVF moet je met plezier en vooral veilig kunnen sporten. Sport voor iedereen, dát kenmerkt ons wel t.o.v. andere clubs. De D3 is net zo belangrijk als de A1 en het tweede is net zo belangrijk als onze dames. Wel is het zo dat het heel belangrijk is dat de eerste teams van een club goed draaien. We zijn dan ook erg blij dat het eerste, de dames en de A1 toch bovenin hun ranglijst voetballen.

5) Stand van zaken zondag – zaterdag voetbal. Binnenkort zijn er gesprekken met DEV en met Bunnik 73. We gaan hen vragen stellen ten aanzien van hun beweegredenen om over te stappen naar zaterdagvoetbal. Waarom is deze keuze gemaakt, hoe loopt het nu, wat is er veranderd, zijn er leden weggelopen of juist bijgekomen ? Daarna gaan we volgende stappen ondernemen, waaronder mogelijk een enquete en/of persoonlijke gesprekken. Wat ons betreft zouden we uiterlijk einde maart begin april een bestuurs standpunt moeten hebben.

6) We komen toch ook nog even terug op de diverse activiteiten welke afgelopen jaar plaats hebben gevonden op ons sportpark. Het bestuur is van mening dat wij terecht mogen spreken van een prima club die een behoorlijke betekenis heeft voor de maatschappij in het algemeen en het dorp Cothen in het bijzonder. Avondvierdaagse, 35 plus toernooi, de ronde van Cothen, Koningsdag, 70-jarig bestaan en natuurlijk hebben we allemaal nog de Samenloop helder voor ogen. De Samenloop was een evenement waar voor ons “alles wel op de goeie plek viel”. Een indrukwekkend festijn is het geworden met mooie verbindingen welke gevormd werden tussen diverse mensen. Vorige week hebben we de laatste evaluatie gehad en met jullie permissie gaan wij weer medewerking verlenen in 2020. Want dat is het jaar waarin de eerstvolgende SvH gepland staat.

7) Er gebeurt echt heel veel bij SVF. De speerpunten vanuit de diverse commissies kunnen jullie lezen in het jaarverslag, welk opgevraagd kan worden bij het secretariaat. SVF is nog steeds een bijzondere club met zijn grote schare aan vrijwilligers. Terecht spreken wij als bestuur onze dank uit naar al die mensen. Nog steeds echter kunnen wij vrijwilligers gebruiken, want hoe meer zielen hoe meer vreugd en vele handen maken nou eenmaal licht werk. Ieder klein beetje werk wordt gewaardeerd. Als je een uurtje per week werk doet voor S.V.F. dan ben je net zo belangrijk als iemand die 10 uur werk doet. Ook met een uur per week ben je een echte S.V.F.er !!  Wil je wat doen voor de club ? Meld je aan bij Claudia. Ook ben ik trots op mijn mede bestuurders, de kartrekkers zullen we maar zeggen. Met name het afgelopen seizoen is er een behoorlijk beslag gelegd op hun (vrije) tijd, hun vindingrijkheid en hun energie. Er wordt gewerkt vanuit een prima sfeer, met aandacht voor elkaar en voor elkaars commissies ! Vanavond leggen wij verantwoording af over het beleid binnen SVF. Ik wens ons allemaal een goeie vergadering !

8) Hierbij geopend.

FOTO’S

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy