Nieuws vanuit de bestuursvergadering

15 Mar 2017 | Laatste Nieuws

Van de voorzitter

Op dit moment volgen de gebeurtenissen bij S.V.F. zich snel achter elkaar op. In onze bestuursvergadering van 13-03-2017 zijn vele zaken de revue gepasseerd en we willen jullie daar graag ook nu weer verslag van doen.

Hoofdsponsor verlengd contract
En daar beginnen we dus mee : Loodgieters- en Installatiebedrijf Rob en Caroline Balk gaan een volgende termijn aan als hoofdsponsor bij S.V.F. !
En daar zijn we echt giga blij mee, want geloof ons dat het op dit moment best lastig is om de sponsor-opbrengsten op peil te houden. De crisis heeft er best ingehakt bij vele bedrijven en we begrijpen heel goed dat diverse werkgevers op dit moment even andere keuzes maken. Het is zeker niet vanzelfsprekend meer om sponsoren binnen te halen en zeker sponsors welke fikse bedragen beschikbaar stellen zijn ver te zoeken. Rob en Caroline: hartstikke bedankt voor dit besluit tot verdere samenwerking.

We doen sowieso nog maar eens beroep op iedereen, om S.V.F. sponsoren een kans te geven bij uw nieuwe aankoop of bij diensten welke verricht moeten worden. Ver weg kost meestal extra geld, dus als je iets in de buurt kunt halen, dan ben je uiteindelijk toch minder kwijt en je steunt ook onze club ermee.

Onze hoofdsponsors op dit moment zijn:
1) Loodgieters- en Installatiebedrijf Rob en Caroline Balk
2) RABO Bank Rijn en Heuvelrug
3) Onderlinge Verzekeringen Cothen en omstreken

En kijk voor al onze sponsoren natuurlijk op onze website, want deze bedrijven zorgen er mede voor dat we de contributie betaalbaar kunnen houden.

Zondag – Zaterdag
Na de uitgebreide voorbereiding inzake het “zondag-zaterdag verhaal”, en vooral ook mede naar aanleiding van de resultaten vanuit de spelers enquête, heeft het Bestuur (na rijp beraad en goed overleg) een gezamenlijk standpunt ingenomen.

Toch eerst even een paar onduidelijkheden wegwerken, welke we in de wandelgangen vernomen hebben.
De capaciteit van onze accommodatie laat toe, dat we met onze selectieteams naar de zaterdag verhuizen. Dit is goed onderzocht en het is zelfs zo dat er náást de twee selectieteams, nog wel twee seniorenteams bij zouden kunnen. We zullen dan wel iets moeten schuiven met de aanvangstijden, maar het kan heel goed.
De spelers enquête geeft een duidelijke meerderheid aan voor het zaterdagvoetbal. Dit geldt met name voor selectiespelers, maar vooral ook bij onze A en B jeugd. (ik gebruik nog maar even de oude termen).
Wat ook heel erg opvalt vanuit de enquête, is het feit dat echt heel veel spelers hebben aangegeven dat zij best extra vrijwilligerswerk willen doen. Chapeau heren, wij komen er hier bij jullie op terug, want extra vrijwilligers zijn straks ook gewoon keihard nodig.

Al met al luidt het standpunt van het Bestuur derhalve als volgt:
Het Bestuur zal op de extra ingelaste Algemene Leden Vergadering (welke gehouden wordt op woensdag 12 April 2017 aanstaande) het volgende adviseren:
Onze selectieteams, dat wil zeggen het huidige eerste en het tweede zondag elftal, zullen vanaf komend seizoen op zaterdag hun competitie wedstrijden gaan spelen.

Er zijn wel duidelijke en belangrijke nuances opgenomen en die willen wij als volgt kenbaar maken:
1) S.V.F. wordt géén zaterdagclub ! Wij bedoelen daarmee het volgende: Bij S.V.F. blijft de mogelijkheid om op zondag te kunnen voetballen. Ons huidige damesteam, alsook het derde elftal blijven op zondag competitie spelen. En ook de “krasse knarren” blijven op zondag hun training verrichten. Het zou ook heel goed mogelijk kunnen zijn dat er spelers op zondag willen blijven spelen, zodat mogelijk zelfs een extra elftal op zondag zich aan kan melden.
2) Stel je voor dat er op enig moment diverse teams zich aanmelden om bij ons op zaterdag te spelen, waardoor de capaciteit dit niet meer toe zou laten. Op dat moment zal het zo worden dat het nieuwst komende team de gelegenheid krijgt om op zondag te gaan voetballen, tot het moment dat er op zaterdag weer ruimte vrij komt.
3) Diverse S.V.F.ers gaan op zaterdag graag bij onze buren van S.V.L. kijken. Ook enekele van onze bestuursleden zijn daar regelmatig als toeschouwer aanwezig. En S.V.L.ers zijn vaak te gast bij ons. Wij zullen ons uiterste best doen om in overleg met de K.N.V.B. onze thuiswedstrijden te spelen als S.V.L. uit speelt en andersom uiteraard.

Wij huldigen hiermee onze standpunten; dat we zoveel mogelijk mensen uit Cothen en omgeving graag willen laten voetballen bij S.V.F. en ook dat ieder team bij S.V.F. even belangrijk is.
Natuurlijk zijn onze Heren 1, Dames 1 en JO onder 19 de “vlaggendragers” bij onze club, maar de aandacht voor alle andere teams mag en zal daar niet onder lijden.
En we willen dus ook graag onze supporters en sponsoren niet vergeten. Allemaal belangrijke schakels binnen een club zoals wij zijn. We hebben elkaar gewoon keihard nodig !

Extra Algemene Leden Vergadering op woensdag 12 April aanstaande.
Op diverse manieren gaan wij de extra Algemene Leden Vergadering van 12-04-2017 kenbaar maken. Allereerst uiteraard via deze “van de voorzitter”, maar ook via een extra nieuwsbrief/uitnodiging en aanplakbiljetten in/op onze accommodatie. Mocht je als lid op de één of andere manier geen uitnodiging hebben ontvangen, dan ben je uiteraard alsnog welkom.

Tot slot willen wij echt iedereen heel erg bedanken voor haar of zijn inzet tijdens deze procedure. We hebben er als bestuur alles aan gedaan om dit proces op een transparante wijze te behandelen en in goede banen te leiden. We zijn er van overtuigd dat dit samen met jullie ook gelukt is. We waren het zeker niet altijd eens gedurende het proces, maar dat moet ook niet. Alleen als je het in eerste instantie niet met elkaar eens bent, dan volgen bijna altijd de beste besluiten. We vinden het erg prettig om mee te kunnen delen dat het uiteindelijk een UNANIEM bestuursstandpunt is geworden.

Als de ALV straks beslist dat we met de selectieteams naar de zaterdag verhuizen dan is dat best een historisch gebeuren, dat realiseren wij ons als Bestuur ter dege na 72 jaar “zondagvoetbal”. Maar uiteindelijk doen we dan wat volgens ons het beste is voor S.V.F.

Kom dus zo veel mogelijk naar de Extra Algemene Leden Vergadering op woensdag 12 April aanstaande en beslis mee over de toekomst van onze mooie club. Aanvang 20.00 uur.

Groet namens het voltallige Bestuur:

Kees

 

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy