Nieuwjaarsreceptie 6 januari

08 Jan 2019 | Laatste Nieuws

Traditiegetrouw begint SVF een nieuw jaar met een receptie voor haar leden, maar ook voor iedereen die SVF een warm hart toedraagt. Naast de vele leden kon voorzitter Claudia Klein ook Wethouder Willem Joustra, René Gompel (voorzitter van CDW), Gerhard Roeterd (voorzitter van SVL) en Ben Hofman (voorzitter Handbalvereniging Fortissimo) begroeten en wenste iedereen een heel goed en gezond 2019.

Hierna blikte zij terug op het jaar 2018, wat een zeer productief jaar is geweest voor SVF. Zo is er regelmatig overleg geweest tussen de voorzitters van CDW, SVL en SVF waarbij zij elkaar hebben aangehoord en daar waar mogelijk is samen te willen werken. Een goed voorbeeld is Walking Voetbal. Bij SVF zijn er ook diverse zaken tot stand gekomen. Zoals:

*Een nieuwe start, met nieuwe mensen, van de activiteitencommissie.
*Het opstellen van een BHV plan. Verschillende personen hebben een cursus gevolgd om op de juiste manier bij calamiteiten te kunnen optreden b.v. door reanimatie.
*Het in leven roepen van een jongerenraad. Onder leiding van Sander Botman en Stephan Rieff is er een raad gevormd van jeugd uit de categorieën O13 tot en met 019. Een aantal keren per seizoen zullen zij bij elkaar komen om vragen van het bestuur te beantwoorden en zullen tevens ideeën en adviezen aandragen.

Onze penningmeester Arnold Zadelberg heeft aangegeven te willen stoppen wegens drukke werkzaamheden. Arnold werd bedankt voor zijn werkzaamheden. Deze zware post heeft hij bijna zes jaar met verve bemand. Arnold werd dan ook bedankt voor zijn werkzaamheden. Er moest dus wel een nieuwe penningmeester gevonden worden en dat was makkelijker gezegd dan gevonden. Het bestuur is hierin toch geslaagd en een blije voorzitter kon de namen prijsgeven van niet één, maar twee penningmeesters. Thomas van Dam wordt de 1e penningmeester en Joyce Elbers de 2e. De taakverdeling zal de leden binnenkort bereiken.

Hierna nam voorzitter Erwin Rieff de microfoon over en gaf direct het woord aan de voorzitter commissie voetbalzaken, Anton van den Bogaard.
Een tevreden Anton kon de aanwezigen mededelen dat hij met de gehele technische staf, trainer 1e, trainer 2e, jeugdtrainer, de leiders van deze elftallen en de verzorger, een verlenging van hun contract bereikt had voor één seizoen. De desbetreffende contracten werden hierna ondertekend.

Voorzitter Erwin deelde hierna mede dat met ingang 2019 de inning van de contributie uitbesteed gaat worden aan ClubCollect. Dit is een bedrijf waarbij honderden verenigingen inmiddels zijn aangesloten. Via Social media en de mail zal iedereen op de hoogte worden gebracht en gehouden van de te nemen stappen om hier mee te gaan werken. Dit jaar gaat SVF nadenken hoe we vorm kunnen geven aan een “toekomstbestendig SVF”. Hiervoor is een werkgroep opgericht. Gezamenlijk zullen een aantal thema’s uitgewerkt worden en nagedacht zal worden over de toekomst van SVF. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan: Hoe werven en behouden we leden? Hoe kunnen wij sponsoren aan ons binden? Het kijken naar digitalisering van bepaalde processen binnen SVF. Leden en ouders die hierover willen meedenken zijn van harte welkom. Kortom er is veel gedaan bij SVF en gaan de komende tijd nog meer doen samen met u allen.

Tot slot onze jubilarissen:
Elk jaar zet SVF een aantal leden en donateurs in het zonnetje vanwege de duur van hun lidmaatschap. Daar Kees Mocking dé persoon is die alle leden persoonlijk goed kent, was hij gevraagd om deze jubilarissen namens het bestuur toe te spreken en hen een oorkonde te overhandigen. Dit jaar een groot aantal en Kees memoreerde nog even aan het feit, dat al deze jubilarissen nog steeds vrijwilligerswerk doen voor SVF.

25 jaar: Jeroen Vernooij, Niels van den Berg
40 jaar: Harry van Beek, Jeroen van Leeuwen, Henk van Leeuwen
50 jaar: John de Gier, Wim Terwint, Bob Scherpenzeel, Jan van den Berg
60 jaar: Daan Balk, Co Mocking, Jacques Rosengarten.

Ter afsluiting wenste de voorzitter iedereen een sportief, succesvol en vooral een positief jaar toe. We bouwen verder aan onze vereniging en hopen daarbij op hulp van alle leden van deze mooie club.

Hierna was het nog lang gezellig in onze kantine. Een glaasje en een hapje werkte hieraan goed mee. Dank aan het barpersoneel die een drukke middag goed weerstaan hebben.

Foto’s staan in het fotoalbum.

Wim Terwint

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy