Maak het elkaar een beetje makkelijker bij SVF

14 Oct 2015 | Laatste Nieuws

Openingswoord Algemene Leden Vergadering

In redelijk korte periode heeft het Bestuur een behoorlijke andere gedaante ondergaan. Er is verjongd en Harry van Beek en mijn persoon zijn op dit moment zeg maar de nestors van het Bestuur.

En nieuwe bestuurders dat is goed ! Als bestuurder moet je altijd oppassen voor termen als:

– vastroesten op het pluche

– tunnelvisies en

– vasthouden aan de gedachte dat vroeger alles beter was.

 

Ondanks de snelle wisselingen loopt het prima binnen ons bestuur.

En zeker als je merkt dat de sfeer goed is en blijft binnen het Bestuur en de nieuwe mensen ook nog hetzelfde gedachtengoed hebben over de club, dan is het ook goed en prettig besturen.

Ook deze vergadering gaan we weer “vers bloed” inbrengen, we gaan dat straks natuurlijk doen bij de verkiezing van het Bestuur.

En eerlijk gezegd verbaasd het mij toch; dat we telkens weer goeie nieuwe bestuurders kunnen vinden.

Want besturen wordt er soms toch niet makkelijker op.

Diverse zaken nopen ons, om soms: -anders te handelen, -anders te denken en of -anders te reageren en te besluiten.

Ik noem hierbij:

  • De steeds verder toenemende individualisering, oftewel: ik wil best graag voetballen, maar wel als………….vul het zelf maar in. We hebben daar vorig jaar al iets over gezegd. En ook de vrijblijvendheid is een behoorlijk punt van aandacht. Ondanks dat we op alle fronten het werk nog steeds met vrijwilligers kunnen bemensen, wordt het echt steeds lastiger. Schoonmaak, barpersoneel en ook leiders zijn niet heel makkelijk meer te vinden. We hebben er mee te dealen zeg ik vaak, ondanks dat we heel lang anders gewend waren. Aan ons de taak om hiermee om te gaan, om op die manier de contributie laag te kunnen houden.
  • Ik noem de terugtredende overheid, denk aan het verdwijnen van subsidies en ook aan een zaak als privatisering………. Overheden willen graag werk kwijt en dat zien wij bijvoorbeeld terug in het feit dat de gemeente bepaalde werkzaamheden op ons park gewoon niet meer (of in ieder geval veel minder) uitvoert. Ook wij hebben het verzoek van de gemeente gekregen om het gehele park v.w.b. onderhoud in eigen beheer te nemen. We (de commissie van JanWillem) hebben daar onderzoek naar gedaan en we kunnen mededelen dat dit voor ons niet interessant gebleken is. Het onderhoud blijft bij de gemeente, waarbij we erg blij zijn met onze seniorengroep, die een aantal kleine klusjes voor zijn rekening neemt.
  • Maar ook de modernisering en het steeds verder toenemende ICT gebeuren vraagt veelal aanpassingen in het reilen en zeilen bij de club. Ik noem hierbij bijvoorbeeld : -Pin betalings mogelijkheden, -energie vraagstukken waaronder zonnepanelen en eventueel led verlichting, – glasvezel en onze geheel vernieuwde website.
  • En de stijgende kosten in relatie tot de opbrengsten vragen natuurlijk aandacht. Ik noem ons clubblad de Loeier, waarbij terecht de vraag naar voren komt dat we hier nog eens goed over na moeten denken. Niet dat ik zeg dat de Loeier gaat verdwijnen, maar nadenken over andere vormen of een gewijzigde frequentie van uitgave, kan zeker geen kwaad. De nieuwe website zal een steeds belangrijker communicatiemiddel gaan worden. Oftewel : laten we nog eens goed kijken wat in de Loeier zou kunnen en wat op de site, om op die manier deze beide items te kunnen versterken.
  • En dan onze sponsor-tak ! Bijna één/vijfde gedeelte van onze totaalinkomsten komt inmiddels voort uit sponsoring. Ondanks het feit dat we afgelopen jaar ALLE teams !! hebben kunnen voorzien van nieuw kleding met bijbehorende sponsoren, zijn er wel kleine gaatjes bij de bordsponsoring en bij de Loeier. We hebben de gehele sponsoring nog steeds goed op orde, zeker als we dat vergelijken met diverse andere verenigingen. Maar we hebben deze sponsoring ook keihard nodig. Ik ben erg blij met onze PR commissie die sponsoren echt ziet als klanten. Maar……., het vraagt echt heel veel tijd en energie om dit op orde te houden, want daar hebben sponsoren recht op. Het zou dan ook goed zijn, als SVFers onze sponsoren ook een kans bieden bij mogelijke aankopen.
  • Als laatste punt wil ik het toch nog even hebben over het clubbelang. Het is geen geheim dat het soms best moeilijk gemaakt wordt met bepaalde dingen. -Indelingen van teams, -persoonlijke omstandigheden, -sportiviteit in en met name ook rondom wedstrijden, -gedrag in en om het veld met name ook richting scheidsrechters en uiteraard het respect richting al onze vrijwilligers, het zijn dingen waar we toch steeds meer mee geconfronteerd worden en waar het soms niet goed gaat. Weet dat het clubbelang bij al deze zaken in principe altijd voorgaat t.o.v. het team belang en of het persoonlijke belang.

Kortom:

S.V.F. is een dynamische club ! Zeker de laatste jaren volgen de ontwikkelingen zich in véél sneller tempo achter elkaar op.

De wereld veranderd en S.V.F. moet daarin mee.

Stilstaan is geen optie, we moeten aan de bak ! Mensen léven anders, mensen denken anders en mensen reageren anders. Het is een illusie om te veronderstellen dat we alles “bij het oude” kunnen houden.

Maar ondanks de aandachtspunten welke ik hier genoemd heb, mogen we nog steeds gerust vaststellen dat het goed gaat met SVF.

1) De sfeer is goed,

2) Nog steeds kunnen we de taken invullen met vrijwilligers

3) We hebben een prachtig sportpark

4) We hebben een mooie afdeling jeugd

5) Ouderen kunnen inmiddels langer voetballen

6) We zijn doende met een geheel nieuw meisjesteam

7) En we hebben nog steeds een aantal enthousiaste mensen die de kaartavonden tot een succes maken.

Met name ook de cijfers laten een goed beeld zien en dat hebben we toch ook maar mooi samen gedaan.

Maar….. de boodschap is dat het gewoon allemaal niet meer vanzelf gaat.

Dat is helemaal niet erg, zolang we nog steeds in staat zijn om S.V.F. de club te laten zijn zoals we die graag willen laten zijn. En dat is een club waar plezier, beleving, veiligheid én het WIJ gevoel belangrijk zijn.

Dat kost echt extra energie, extra tijd, extra inlevingsvermogen en vooral ook: acceptatie !! Oftewel er wordt meer gevraagd van iedereen !

Vandaar doen we als bestuur wel een beroep op iedereen om het clubgevoel te versterken en je extra ! in te zetten voor S.V.F. waar dat mogelijk is.

Niet alleen als vrijwilliger, maar ook als spelende en niet spelende leden, ouders, trainers en begeleiders, scheidsrechters, kaarters, enzovoorts.

Als we dát op kunnen brengen, dan weten wij zeker dat we de komende 5 jaar zonder problemen weer door kunnen.

We hebben een onvoorstelbaar mooi feest gehad 2 weken terug.

“Een feest SVF waardig hebben we het genoemd.”

Een feest waarbij ik in ieder geval het gevoel kreeg dat Clubgevoel nog wel degelijk bestaat.

Als we dit vast kunnen houden, of zelfs nog kunnen versterken, dan gaan we op naar straks een écht jubileum, namelijk 75 jaar SVF Cothen in 2020.

Kortom: Mijn thema voor het nieuwe SVF jaar is :

“MAAK HET ELKAAR A.U.B. EEN KLEIN BEETJE MAKKELIJKER BIJ SVF………

En dat thema zullen jullie met enige regelmaat tegenkomen !

Vriendelijke groet,

Kees Mocking

FOTO’S VAN DE ALV

 

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy