Een stukje uit de oude doos.

12 Apr 2021 | Laatste Nieuws

Ik schreef dit zo medio 1996, zeg maar 25 jaar geleden. We praten natuurlijk al veel langer over ons milieu, ook al ver vóór 1996 en iedereen geeft er zijn eigen draai aan.

Ik rakel dit maar weer eens op omdat er natuurlijk wel heel veel discussie is op tal van fronten rondom het milieu op dit moment. Het lijkt wel met de tijd toe te nemen.

Ik noem een aantal kreten, of eigenlijk liever : termen.

Want als ik het “kreten’ noem dan denkt u misschien dat ik er een bepaalde lading aan wil geven……

(en dat is misschien ook wel zo, maar dat laat ik aan uw eigen denken over…)

Termen dus:

CO2 reductie, windturbineparken, zonnevelden, diftar, een giga hoeveelheid  troep  welke in wegbermen gelazerd wordt, vliegtax, hondenpoep, stikstof, drijfmest, asbest, temperatuurstijging, stijging van de zeespiegel, klimaat, aardbeving, fijnstof, halvering veestapel,  enz enz.

En er zijn geleerden welke de gehele Corona materie toe willen schrijven aan het milieu……

Ik weet het niet hoor ?

Afijn: het volgende schreef ik dus in 1996:

MILIEU

======

Het milieu is wel een erg hot item tegenwoordig. En best wel

terecht natuurlijk. Ik vraag mezelf weleens af hoe het toch in Godsnaam mogelijk is dat wij met z’n allen maar door blijven

consumeren en produceren. Neem nou alleen maar eens de grond­stof  ijzer,  en laten we daarbij het volgende eens in ogen­schouw nemen:

In Cothen woonden op 01-01-1996 totaal 2670 mensen. De levens-standaard in Cothen is best behoorlijk hoog en zo veronder­stel ik dat 25% van de inwoners van Cothen in het bezit  is  van een auto.

Dat is dus een totaal aan auto’s in Cothen, van om precies te zijn 667,50. (Ik reken hier dus bij de halve carnavals-auto waar­mee Albert Stooker rond reed in de optocht)

In de nieuwe gemeente Wijk bij Duurstede (dus inclusief Cothen en Langbroek) wonen totaal (per 01-01-1996) 21.999 mensen. En daar de levens-standaard in Langbroek en Wijk een ietsje lager is dan in Cothen, (dit vinden Wijkenaren niet leuk denk ik…)  houd ik het erop dat 15% van dat deel van onze gemeente  een auto heeft. Totaal dus 21.999 x 15% =afgerond 3300 stuks.

In Amsterdam wonen bijna 1 miljoen mensen, waarvan toch

(voorzichtig aan geschat) 13% een auto bezit. Totaal auto’s

130.000 dus in onze hoofdstad. Tel daarbij op alle andere auto’s in Nederland………..

In Londen wonen bijna 10 miljoen mensen, waarvan (laten we het nog voorzichtiger aan schatten) ongeveer 10 % een auto heeft. Totaal auto’s in Londen (exclusief de klassieke taxi’s) 1.000.000 oftewel1 mil­joen!

In Luxemburg, Denemarken, Frankrijk, Japan, Rusland, Amerika en China wonen op dit moment ruim 1.500.000.000  (ander­half miljard !!!) mensen, waarvan laten we zeggen 5% een auto heeft.

Totaal dus 75.000.000 (75 miljoen) auto’s.

Nu gaan we hierbij nog optellen de tractoren, schepen, moto­ren, boten, tanks, fietsen, brommers, vliegtuigen, helikopters

en vrachtwagens die op de wereld aanwezig zijn.

Let wel:

We praten dus nog steeds alleen over vervoer middelen.

Ik vraag me werkelijk af, hoelang we nog in deze aarde kunnen wroeten, voordat al dat ijzererts (waarvan al deze artikelen gemaakt zijn) op is ??

Als rechtgeaarde hovenier ben ik toch gewend om OP, maar

vooral IN deze aarde bezig te zijn. Ondanks dit gegeven heb ik (hoe diep ik ook graaf) tot op heden het antwoord op mijn vraag niet kunnen vinden.

De tweede vraag is, hoe lang we het nog vol kunnen houden om ieder jaar X-miljoen niet meer te gebruiken auto’s  te dum­pen. Want ondanks dat recycling steeds meer zijn opgang doet, verdwijnt er toch nog heel veel niet meer te recyclen materiaal weer IN de aarde. 

Jazeker, het is best weleens goed om een moment stil te staan

bij de problemen van het milieu. Dat zou iedereen veel meer moeten doen.

Goede  voornemens dus om een sterk veranderend denken teweeg te brengen.

En nu ik dat dus maar weer eens  gedaan heb, ga ik net als u waarschijnlijk, verder met de orde van de dag.

Ik neem me voor om de post maar eens met de fiets weg te brengen, in plaats van met de auto.

Hoewel………,

Laat het nou net beginnen te regenen bui­ten……………..

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy